Helma Lodders, voorzitter Vee&Logistiek Nederland
Het is nu half juni en mijn eerste maand bij Vee&Logistiek Nederland is voorbij gevlogen. Ik vind het belangrijk om kennis te maken met zoveel mogelijk leden uit de verschillende sectoren. Overal ben ik even geweldig ontvangen de afgelopen maand. Bedrijven van klein tot groot. Ook niet-leden wil ik af en toe bezoeken, om te kijken naar nieuwe lidmaatschappen. Hoe meer vakgenoten bij ons zijn aangesloten, hoe sterker we zijn!

Wat hebben we veel prachtige bedrijven, van eenmanszaak tot bedrijven met honderden, soms duizenden werknemers. Het zijn heel vaak familiebedrijven met een lange historie, gerund door gepassioneerde ondernemers. Het werken met vee is een ambachtelijk beroep in een eigentijds, modern jasje. Veelogistieke ondernemers werken in het primaire segment van de vee- en vleesketen, maar er zijn  steeds meer ondernemers die ook direct producten naar de consument brengen. Een mooie ontwikkeling die we moeten uitdragen. Mensen willen een goed stukje vlees en zijn echt wel bereid daar ook wat meer voor te betalen.

Aandachtpunten

Er zijn veel mooie verhalen te vertellen over onze sector, maar natuurlijk heb ik ook gehoord over de obstakels waar onze leden tegenaan lopen. Daar ligt een taak voor Vee&Logistiek Nederland. De Diergezondheidsverordening bijvoorbeeld, heeft een aantal positieve verruimingen gebracht. Mooi om terug te horen dat dat in de praktijk ook zo uitpakt. De bloktijd van zes dagen is  bijvoorbeeld positief, maar er zijn ook punten waar we nog druk over in overleg zijn, zoals de R&O van kritische delen van veetransportmiddelen.

Ook met andere onderwerpen zijn we nog niet waar we moeten zijn. Meer en beter kunnen samenwerken met de NVWA is zo’n punt. We laten als Vee&Logistiek Nederland van ons horen met een pleitnota richting de landbouwvertegenwoordigers uit de Tweede Kamer en de Kabinetsformateur.
We vragen daarin aandacht voor de versterking van de NVWA-organisatie, omdat we denken dat zo’n impuls ook positief kan uitwerken voor de dagelijkse praktijk waarmee wij te maken hebben. Als Vee&Logistiek Nederland willen we daarin echt een rol nemen. We bieden daarom aan om in een pilot met de NVWA te bekijken hoe efficiënter en transparanter gewerkt kan worden. Ik heb nu goede, concrete voorbeelden waar we stappen zouden kunnen zetten. Mijn inzet is met de NVWA in gesprek te gaan om te bekijken waar we elkaar kunnen vinden.

Hitte

Een deel van mijn werkbezoeken vond plaats op de eerste hete dagen van dit jaar. Wat worden er  veel extra maatregelen getroffen door onze leden om hittestress bij de dieren zo goed mogelijk te voorkomen! Die maatregelen vragen om een nog nauwkeurigere planning en afstemming in de keten en om een intensieve samenwerking met de ketenpartners. Wij doen de nodige moeite dit ook buiten de sector zo breed mogelijk uit te dragen. Iedereen in Nederland mag weten dat we er alles aan doen om ons werk zo goed, professioneel en diervriendelijk mogelijk te doen. We zoeken daar actief de pers mee en gaan er vanuit dat als we dat lang en goed genoeg volhouden, er in de media uiteindelijk ook positieve aandacht komt voor óns goede verhaal!

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.