De exporten van fokvee waarvoor buiten Europa gelegen rustplaatsen aangedaan worden, kan per 1 november 2021 weer van start. Vanuit de sector is een werkwijze ontwikkeld en afgestemd met het ministerie van LNV en NVWA met betrekking tot dierenwelzijn.

Constante vraag naar topvee uit Nederland

Vanuit landen buiten Europa is er een constante vraag naar ons zeer goed gewaardeerde Nederlands fokvee. Die vraag is er omdat men in die landen de eigen zuivelsector verder wil opbouwen en ontwikkelen. Voor de melkveehouderij zijn deze bestemmingslanden groeilanden die graag gebruik maken van de Nederlandse expertise. Bijvoorbeeld onze fokkerijkennis en de technologie van het hoogwaardige Nederlandse uitgangsmateriaal.
De Nederlandse fokprogramma’s staan bekend als innovatief, met veel praktische kenmerken zoals goede gebruikseigenschappen, een vriendelijk karakter, goede gezondheid en een aansprekend algemeen voorkomen.

Natalya Ershova (manager melkveebedrijf in Rusland): “Er is een tekort aan melk in Rusland, daarom willen we de productie per koe verhogen. Door een goed rantsoen en prima huisvesting produceren de vooral uit Nederland afkomstige dieren al veel melk.”

Voor de opbouw, continuïteit en kwaliteit van hun veestapel is het voor importlanden van belang dat naast sperma en embryo’s, levende dieren kunnen worden geïmporteerd uit Nederland. Nederland is de bakermat van de wereldberoemde Holstein-Friesian koeien. De Holstein-Friesian koe staat erom bekend dat zij goed gedijt in allerlei soorten klimaatomstandigheden.

Hoogwaardig kwaliteitstransport

Vee&Logistiek Nederland is zich er als geen ander van bewust dat bij de export van fokvaarzen de kwaliteit van het transport van cruciaal belang is. Voor de dieren, de leverancier, de afnemer en voor het draagvlak van de sector.

Helma Lodders (voorzitter Vee&Logistiek Nederland): "Fokvee-exporteurs en -transporteurs doen er ook alles aan om het transport optimaal veilig, comfortabel en diervriendelijk te verzorgen. Tijdens de reis worden de dieren tot in de puntjes verzorgd, want niemand is er bij gebaat als de dieren niet topfit op hun bestemming aankomen."

Feed the world

De export van hoogwaardig Nederlands fokvee is een belangrijke bedrijfstak en sluit aan bij de visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ van de overheid. Vanuit deze visie geldt: Nederland zal internationaal zijn prominente en vernieuwende rol moeten behouden. Daarbij is een hoofddoel: ‘Feed the World’.
De wijze waarop de agrarische sector in Nederland haar activiteiten bedrijft behoort bovendien tot de meest duurzame ter wereld met een lage CO2-footprint; de export van hoogwaardig genetisch dierlijk uitgangsmateriaal is daar onderdeel van. Ook de slachtinstallaties, melk- en stalsystemen incl. adviezen die er naar diverse landen op de wereld volgen, zijn van het hoogste niveau ter wereld.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.