In Altforst (gemeente West Maas en Waal) is bij een bedrijf met vleeskuikenouderdieren hoogpathogene vogelgriep (H5) vastgesteld. Minister Schouten heeft per direct een vervoersverbod voor pluimveebedrijven afgekondigd in een zone van 10 kilometer rond het bedrijf in Altforst; daarin liggen 34 andere pluimveebedrijven. Het vervoersverbod heeft ook betrekking op andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Bijzonderheden uit de regeling

 

Beschermings- en toezichtsgebied Altforst

Kaart vervoersverbod 10 km Altforst

Doorvoer (Artikel 13)

Doorgaand vervoer van de bedoelde dieren of producten door het beschermings- of het toezichtsgebied is toegestaan, indien in die gebieden niet wordt gestopt.

Vervoer gedomesticeerde zoogdieren (artikel 8)

Het is verboden gedomesticeerde zoogdieren afkomstig van of naar een inrichting te vervoeren, met uitzondering van:

  • het vervoer van of naar een inrichting zonder commercieel gehouden gevogelte;
  • het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren te vervoeren afkomstig van een inrichting met commercieel gehouden gevogelte naar een locatie zonder commercieel gehouden gevogelte;
  • het vervoer van gedomesticeerde zoogdieren te vervoeren naar een inrichting met commercieel gehouden gevogelte, indien die dieren afkomstig zijn van een locatie zonder commercieel gehouden gevogelte.

Vervoer sperma vee (artikel 9)

Het is verboden sperma van vee afkomstig van of naar een inrichting te vervoeren, tenzij:

a. het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol; en
b. voor zover het sperma wordt vervoerd naar een inrichting, aflevering plaatsvindt aan de openbare weg.

Verplaatsen vervoermiddel (Artikel 14)

Het is alleen toegestaan een vervoermiddel - dat is gebruikt of kennelijk bestemd is om te worden gebruikt voor het vervoer van in de regeling bedoelde dieren, producten of voorwerpen – te verplaatsen mits dat vervoermiddel is gereinigd en ontsmet overeenkomstig een hygiëneprotocol.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.