Vee&Logistiek Nederland heeft op 22 maart minister Adema per brief verzocht de export van Nederlands fokvee naar de veilige gebieden in de Oekraïne toe te staan.

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland woedt al ruim een jaar met alle vreselijke gevolgen van dien. Er is veel schade aangericht aan steden in Oekraïne, maar ook in de plattelandsgebieden. Deze plattelandsgebieden zijn momenteel hard bezig met de wederopbouw van het gebied en de voedselproductie. Een wederopbouw die nodig is om alle Oekraïense burgers van voedsel te voorzien. Vanuit Oekraïne is er op dit moment veel vraag naar levende dieren. Het gaat om hoogwaardig fokvee (runderen) om de veestapel in Oekraïne op te bouwen en op een hoger niveau te brengen. Daarmee wordt de voedselproductie weer opgestart.

Duitsland en Denemarken exporteren sinds korte tijd weer levend vee naar Oekraïne. In Duitsland is zelfs een, door de nationale bank gesubsidieerd, hulpprogramma gestart om fokrunderen aan Oekraïne te leveren als noodhulp.

Nederland staat wereldwijd hoog aangeschreven als het om fokvee gaat. De Nederlandse koeien zetten relatief weinig voer om in goede melk en daarmee levert de productie van melk een lage footprint. Niet voor niets zijn de Nederlandse exporteurs door Oekraïense ondernemers benaderd om Nederlands fokvee te leveren. Vee&Logistiek Nederland heeft de minister verzocht om de export van Nederlands fokvee naar de veilige gebieden in Oekraïne toe te staan. Hiermee kan Oekraïne voorzien in eigen zuivel- en op termijn vleesproductie. De dierlijke mest die geproduceerd wordt is belangrijk voor de land- en tuinbouw in die gebieden. Naast de voedselproductie levert de bijbehorende zuivel- en vleessector een belangrijke rol in de werkgelegenheid.

Nederland certificeert op dit moment al broedeieren en andere levende producten van dierlijke oorsprong om Oekraïne te ondersteunen. Ons verzoek aan de minister is om fokvee aan deze lijst toe te voegen. Uiteraard naar de gebieden die veilig te bereiken zijn onder de voorwaarden die we kennen voor het transport van levend vee. De Europese afspraken over sancties voor Rusland worden met bovenstaand verzoek niet geraakt. De transportroute naar Oekraïne vindt niet plaats over Russisch grondgebied.

Daarmee staat het Nederland vrij om de Oekraïense bevolking te ondersteunen in de opbouw van het land. Deze humanitaire hulp is noodzakelijk voor de opbouw van het land.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.