Vee&Logistiek Nederland roept de overheid op om bij het beoordelen van hittestress van dieren op transport, het hitteprotocol van de Nederlandse veetransporteurs tot uitgangspunt te nemen. In het protocol staat exact omschreven aan welke regels veetransporteurs zich moeten houden om het welzijn van dieren zo goed mogelijk te waarborgen, als de temperaturen extreem hoog of laag zijn. Door het protocol te erkennen en op waarde te schatten, maakt de overheid het de sector mogelijk verdere stappen te zetten in het voorkomen van hittestress tijdens veetransport.

Door het ontbreken van heldere, aanwijsbare, wetenschappelijke indicatoren voor hittestress bij landbouwhuisdieren is het voor iedereen onduidelijk wanneer en hoeveel last een dier daadwerkelijk heeft bij hitte.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.