Mededeling

De minister voor Natuur en Stikstof en de minister van LNV hebben op vrijdag 10 juni hun plannen gepubliceerd om de stikstofproblematiek aan te pakken. Vee&Logistiek Nederland begrijpt de boosheid van de boerenorganisaties over deze plannen en wij steunen als dienstverlenende sector de aangekondigde acties.

Zowel de boeren, de veehandelaren, veeverzamelaars, transporteurs, fokvee-exporteurs en al die andere ondernemers in het agro food cluster ontbreekt het aan een toekomstperspectief. Hun voortbestaan staat op het spel!
 
De aangekondigde reductie van stikstof is gebaseerd op wankele argumenten en de doelen zijn onhaalbaar. De plannen hebben desastreuze gevolgen voor de agrarische sector. Het platteland wordt opgeofferd, boeren worden weggeveegd en het mkb verliest handel. Veel mensen zullen hun baan verliezen. De productie van ons voedsel (zowel dierlijk als plantaardig) komt onder druk te staan en mensen zullen dat in de portemonnee voelen. De plannen raken dus niet alleen de agrarische sector en het mkb maar iedereen!
 
Vee&Logistiek Nederland roept het kabinet op om terug te gaan naar de tekentafel! Het stikstofbeleid is gebaseerd op een rekenmodel, niet op metingen, dat moet anders! De stand van de natuur en de onderhoudsplannen zijn onvoldoende in beeld gebracht terwijl dat de basis moet zijn. Er wordt geen rekening gehouden met invloeden van buitenaf. Dus opnieuw beginnen met het stellen van haalbare doelen, goed beheer van natuur en innovatie!

#stopstikstofwaanzin @agractie @vee&logistiek @veepro #respectvee #respectdieren #respectfeiten #respectvakmensen
 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.