Afgelopen week heeft Vee&Logistiek Nederland een uitnodiging ontvangen van de heer Remkes om in gesprek te gaan over de impasse die ontstaan is naar aanleiding van de aangekondigde stikstofplannen.

Wij hebben besloten vooralsnog niet op deze uitnodiging in te gaan. Een gesprek is weinig zinvol als er niet over de inhoud, de doelen en het tijdpad gesproken kan worden. 

De gevolgen van de stikstofplannen zijn groot. Met de voorgestelde plannen moeten 12.000 boeren stoppen en nog eens ruim 17.000 extensiever gaan boeren. Hiermee komt het voortbestaan van de agrarische sector zwaar onder druk te staan. Bedrijven in de periferie zoals de handel, transport en dienstverlening zullen de gevolgen ondervinden en de vraag is of met de voorgestelde krimp van 30 tot 40% de sector voldoende bestaansrecht heeft. Daarmee komt de voedselvoorziening van alle mensen onder druk te staan. 

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen de belangen van onze leden zo goed mogelijk behartigen. 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.