Minister Adema wil de maximum temperatuur voor veetransport verlagen van 35°C naar 30°C. Het ministerie heeft zelfs in overweging om de adviezen van de EFSA (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) te volgen. Die gaan uit van maximum temperaturen van 25°C voor runderen/vleesvarkens en 22°C voor zeugen.

Op initiatief van Vee&Logistiek Nederland heeft het bedrijfsleven collectief minister Adema verzocht af te zien van dit voornemen:

  • de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er een groot bewustzijn is om tijdig maatregelen tegen hittestress te nemen, zowel tijdens transport als in de stal;
  • dit heeft geleid tot voorbeeldig gedrag van het bedrijfsleven en het nagenoeg ontbreken van incidenten;
  • een eenzijdig verbod zet deze samenwerking overheid-bedrijfsleven op losse schroeven;
  • inzet van de minister wordt gevraagd voor verruiming en verschuiving van openingstijden van de slachterijen om zodoende in koelere uren te kunnen vervoeren.

Klik op de link hieronder om de brief van 6 januari te lezen.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.