Opinie

Opinie: Geef vestigingsklimaat ook aandacht

Onder deze titel schreef Helma Lodders een opiniestuk in Nieuwe Oogst van 26 november jl.

Opinie: Laat tevreden vleeseters hún verhaal eens doen

Toen Johan Remkes zijn stikstofrapport uitbracht, sprak hij van een kloof tussen stad en platteland. Gaat het over vlees, dan is die kloof nog groter, stellen Linda Verriet, Helma Lodders en Laurens Hoedemaker. De woorden van Johan Remkes bij de presentatie van zijn rapport over stikstof begin oktober: ‘De manier waarop door politiek, media en de culturele voorhoede soms over het platteland en de daar levende opvattingen wordt gesproken, is voor veel mensen een steen des aanstoots.’

Verbod op vervoer van fokvee over lange afstanden is naïef

Naar aanleiding van de Wereldvoedseldag op 16 oktober, stelt Helma Lodders in een opiniestuk in Trouw van 19 oktober dat alleen nog vervoeren van sperma en embryo's in plaats van fokvee, niet werkt.

Veevervoerders vrezen voor voortbestaan

De onrust in de agrarische sector over de stikstofmaatregelen van het kabinet is groot – ook bij veetransporteurs.