Opinie

Opinie: Geef vestigingsklimaat ook aandacht

Onder deze titel schreef Helma Lodders een opiniestuk in Nieuwe Oogst van 26 november jl.

Het klimaat houdt ons bezig. Terecht want we staan voor een aantal ambitieuze klimaatdoelstellingen. Bijna 200 landen deden mee aan de klimaattop in Egypte. Deze top werd gebruikt om andere landen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. We moeten het immers met elkaar doen.

Maar het kabinet heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Die gaat verder dan klimaatbeleid. Want willen ondernemers kunnen investeren in een duurzame en schonere productie, dan moet er eerst iets worden verdiend. Dat lijken ze weleens te vergeten.

Het vestigings- en investeringsklimaat staat onder druk. Bedrijven twijfelen of ze in Nederland moeten blijven om te ondernemen. Ook VNO-NCW en MKB-Nederland uiten kritiek Neem daarbij de toenemende lastenverzwaring en dat maakt dat ondernemers twijfelen. Juist deze ondernemers hebben we nodig om het verdienvermogen van Nederland op peil te houden.

Als een klein deel van de nationale aandacht voor klimaat zou worden besteed aan het vestigings- en investeringsklimaat, dan zou dat al helpen. Er hangt zoveel laaghangend fruit om het ondernemersklimaat te verbeteren.

Een voorbeeld. De importeurs en exporteurs van levende dieren lopen al jaren op tegen een onwrikbare overheid. Met het verplaatsen van dieren over de landsgrenzen wil je zeker zijn dat er geen dierziektes worden verspreid. Dit geldt voor Nederland maar ook voor de ontvangende landen van levende dieren. Om zekerheid te hebben over de gezondheidsstatus van dieren zijn ondernemers verplicht om dieren te testen op dierziekten.

Nederlandse ondernemers kunnen volgens de regels enkel gebruik maken van één groot laboratorium in Nederland. Dit in tegenstelling tot de ons omliggende landen zoals Duitsland, België en Denemarken. Deze landen mogen gebruik maken van verschillende, in Europa gevestigde, laboratoria. Voorwaarde is dat deze labs gecertificeerd en goedgekeurd zijn op basis van een gelijkwaardig kwaliteits- en betrouwbaarheidsniveau.

Marktconform

Door het aanbod van verschillende laboratoria is marktwerking ontstaan en testen deze labs tegen marktconforme prijzen. Dit in tegenstelling tot dat ene Nederlandse laboratorium. Daar betaalt de ondernemer de hoofdprijs. Daarmee staan de Nederlandse im- en exporteurs op grote afstand van hun concurrenten. Alleen al voor deze sector in dit voorbeeld een prijsnadeel van 38 miljoen euro. Hier wordt de Nederlandse handelspositie enorm negatief beïnvloedt. Het ontbreekt aan een gelijk speelveld. Het is begrijpelijk dat ondernemers zich afvragen of Nederland nog het land is waar je wilt ondernemen.

Natuurlijk, 38 miljoen staat niet in verhouding tot de gigantische bedragen die worden uitgegeven aan ons klimaatbeleid. Maar het is niet moeilijk om tientallen van deze voorbeelden aan te dragen. Dan hebben we het al gauw over grote bedragen.

Mijn oproep aan het kabinet is om met de verschillende sectoren om tafel te gaan en werk te maken van dit laaghangende fruit. Dit leidt tot een groter nationaal verdienvermogen en een eerlijk en gelijk speelveld. Het belangrijkste argument om morgen aan de slag te gaan, is misschien wel dat het zal leiden tot meer ondernemerszin.

Helma Lodders

Voorzitter Vee&Logistiek Nederland

Opinie: Nieuwe Oogst 26 november 2022