Opinie

Verbod op vervoer van fokvee over lange afstanden is naïef

Naar aanleiding van de Wereldvoedseldag op 16 oktober, stelt Helma Lodders in een opiniestuk in Trouw van 19 oktober dat alleen nog vervoeren van sperma en embryo's in plaats van fokvee, niet werkt.

Het kabinet en Brussel willen de export van fokvee over langere afstanden in de ban doen en overgaan op het vervoer van alleen sperma en embryo’s. Gezonde, levende dieren zijn echter van essentieel belang voor een goede veehouderijbasis die in veel landen nog ontbreekt. Nederland kan daar juist bij helpen.

Verbod op het vervoer van fokvee over lange afstanden is naïef