De contributietabel is opgebouwd uit een vaste jaarbijdrage gebaseerd op de grootte van het bedrijf: het aantal werkzame personen* of aantal het gekentekende vervoermiddelen**.

Leden geven zelf de bedrijfsomvang door die hun contributiecategorie bepaalt. Het hoogste aantal is bepalend voor de categorie-indeling.

  • Voor handelaren en transporteurs is het aantal werkzame personen in het bedrijf van belang.

  • Voor beroepsvervoerders is het aantal gekentekende vervoermiddelen bepalend voor de hoogte van de contributie.

  • Verzamelcentra en importeurs en exporteurs betalen jaarlijks een extra vaste bijdrage. De bij export van fokrunderen en embryo’s betrokken leden betalen een extra bijdrage per dier/runderembryo.

Per lid is de contributie gemaximeerd op € 25.000 per jaar.

Categorie* Toelichting** Tarieven lidmaatschap per jaar
1 ZZP € 630
2 2 werkzame personen of gekentekende voertuigen € 890
3 3 t/m 5 werkzame personen of gekentekende voertuigen € 1.110
4 6 t/m 10 werkzame personen of gekentekende voertuigen € 1.660
5 11 t/m 25 werkzame personen of gekentekende voertuigen € 3.310
6 > 25 werkzame personen of gekentekende voertuigen € 4.410
Verzamelcentra + € 300
Importeurs/exporteurs van vee (exclusief fokrunderen) + € 300
Quarantainestallen + € 0,20 per dier***
Exporteurs embryo's + € 3,50 / embryo ***
Exporteurs fokrunderen**** + € 2 / fok- en gebruiksrund

* De bedrijfsgrootte is gebaseerd op het aantal fte’s dat werkzaam is binnen het bedrijf. Hieronder valt ook de ondernemer, administratief medewerker, planner, chauffeur en medewerker verzamelcentrum.

** Het aantal vervoermiddelen betreft alleen de trekkende eenheden.

*** Het betreft het in het veeverbeteringsjaar (1 september t/m 31 augustus) aantal gestalde en geëxporteerde fok- en gebruiksrunderen en geëxporteerde runderembryo’s (met en zonder stamboekcertificaat).

**** Exporteurs van fok- en gebruiksvee betalen niet de extra bijdrage voor importeurs/exporteurs, maar wel een extra bijdrage per in het voorafgaande veeverbeteringsjaar (1 september t/m 31 augustus) geëxporteerd fok- en gebruiksrund(met en zonder stamboekcertificaat).

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.