Voorstel Aanpassing huishoudelijk reglement Vee&Logistiek Nederland, te behandelen bij de ALV van 10 december 2021.

Om te voorkomen dat er mogelijke een gat ontstaat wanneer er niet tijdig een opvolger gevonden kan worden, stelt het bestuur de volgende aanpassingen in het huishoudelijk reglement voor:

- een lid blijft jeugdlid totdat hij de leeftijd van 40 jaar heeft bereikt;

- de maximale zittingstermijn van 9 jaar blijft behouden, maar er wordt een ontheffingsmogelijkheid opgenomen voor de sectorvoorzitter (met instemming ALV) en voor leden van de sectorcommissie (met instemming bestuur).

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.