Met de Erkenningsregelingen voor kalveren (KVS) levert de kalverhandel zijn bijdrage aan de kalverhouderij.

Erkende kalverhandelaar (KVS)

Alle nuchtere kalveren die een Vitaal Kalf kalverhouderij als bestemming hebben, dienen bij ophalen op de melkveebedrijven geregistreerd te worden in het KalfVolgSysteem. Deze registratie wordt uitgevoerd door een erkende handelaar. Zo’n erkende handelaar heeft een deelnemersovereenkomst met de beheerder van de ‘Erkenningsregeling collecterende kalverhandelaar’, en wordt geacht zich te houden aan een aantal voorschriften.

Hij/zij beschikt over een persoonsgebonden, eigen account, en hiermee kan hij via een app of scanner het kalf bij de melkveehouder controleren op een aantal eigenschappen zoals leeftijd, sexe en haarkleur. Dit kan omdat verbinding wordt gemaakt met de I&R datasbase. Voldoet het kalf ook aan de criteria betreffende gezondheid, fysieke gesteldheid en gewicht, dan meldt de handelaar het kalf actief in het KVS en neemt het dier mee. Vrijwel alle kalveren worden zo naar een erkend verzamelcentrum gebracht, slechts een heel klein deel gaat rechtstreeks naar een kalverhouder. De erkende handelaar heeft hier dus de selectie- en poortwachtersfunctie: Uitsluitend kalveren die aan de afgesproken criteria voldoen mogen meegenomen worden.

Erkend verzamelcentrum (KVS)

Voor kalveren die via een verzamelcentrum naar een Vitaal Kalf kalverhouderij gaan geldt, dat zo’n verzamelcentrum deelnemer is aan de Erkenningsregeling erkend kalververzamelcentrum van Vee&Logistiek Nederland. Deelnemer zijn betekent dat het verzamelcentrum zich houdt aan een aantal voorschriften die de kwaliteit en gezondheid van het kalf ten goede komen. Ook qua registratie zijn er voorwaarden.

Op een erkend verzamelcentrum worden kalveren aangevoerd die door de erkende handelaar in het Kalfvolgsysteem zijn ingevoerd. Het erkende verzamelcentrum checkt de kalveren op een aantal criteria en bevestigt ze in KVS. De kalveren die het erkende verzamelcentrum verlaten naar een kalverhouder staan alle in KVS. 

De erkende kalververzamelcentra en -handelaren kunnen worden opgezocht in een online te raadplegen lijst.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.