Met de Erkenningsregelingen voor kalveren en het gebruik van het Kalfvolgsysteem (KVS) levert de kalverhandel zijn bijdrage aan de kalverhouderij.

Erkende kalverhandelaar 

Alle nuchtere kalveren die een Vitaal Kalf kalverhouderij als bestemming hebben, dienen bij ophalen op de melkveebedrijven geregistreerd te worden in het KVS. Deze registratie wordt uitgevoerd door de erkende handelaar. Zo’n erkende handelaar heeft een deelnemersovereenkomst met regelinghouder Vee&Logistiek Nederland en wordt geacht zich te houden aan een aantal voorschriften.

De erkende handelaar beschikt over een persoonsgebonden account. Hiermee kan hij/zij via een app of scanner het kalf bij de melkveehouder controleren op een aantal eigenschappen zoals leeftijd, sexe en haarkleur. Dit kan doordat verbinding wordt gemaakt met de I&R-database. Voldoet het kalf ook aan de criteria betreffende gezondheid, fysieke gesteldheid en gewicht, dan meldt de handelaar het kalf in het KVS en neemt het dier mee.

Vrijwel alle kalveren worden zo naar een erkend verzamelcentrum gebracht. Slechts een heel klein deel gaat rechtstreeks naar een kalverhouder. De erkende handelaar heeft hier dus de selectie- en poortwachtersfunctie. Uitsluitend kalveren die aan de afgesproken criteria voldoen mogen meegenomen worden.

Erkend verzamelcentrum 

Voor kalveren die via een verzamelcentrum naar een Vitaal Kalf kalverhouderij gaan geldt, dat het verzamelcentrum deelnemer is aan de Erkenningsregeling voor verzamelcentra van Vee&Logistiek Nederland. Het erkende verzamelcentrum houdt zich aan een aantal voorschriften die de kwaliteit en gezondheid van het kalf ten goede komen. Het verzorgt een sluitende aan- en afvoerregistratie van de kalveren. 

Op het erkende verzamelcentrum worden kalveren aangevoerd die door de erkende handelaar in het Kalfvolgsysteem zijn ingevoerd. Het erkende verzamelcentrum checkt de kalveren op een aantal criteria en bevestigt ze in KVS. De kalveren die het erkende verzamelcentrum verlaten naar een kalverhouder staan allen in KVS. 

De erkende kalververzamelcentra en -handelaren kunnen worden opgezocht in een online te raadplegen lijst.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.