Wij bieden leden eerstelijns ondersteuning op het gebied van strafzaken, geschillen en boetes. Op voor ons minder bekende terreinen zoals het arbeids- en omgevingsrecht bestaat de dienstverlening uit het in kaart brengen van de problematiek en het doorverwijzen naar de specialist.
Leden kunnen jaarlijks twee uur kosteloos juridisch advies inwinnen bij Vee&Logistiek Nederland.

Voorbeelden


Bestuurlijke boete / Last onder Dwangsom
  • Inlezen casus / zienswijze opstellen + afstemming
  • Opstellen beroepschrift + afstemming
  • Voorbereiden pleitnota
  • Optreden als gemachtigde ter zitting
Strafbeschikking
  • Inlezen casus / aantekenen verzet + afstemming
Geschillen
  • Intakegesprek en advies
Arbeidsrecht, omgevingsrecht, btw, veehandelsregeling en betalingsrechten
  • Intakegesprek en advies

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Meer hierover lees je in ons cookie statement.