Kernwaarden

Kernwaarden

De vier kernwaarden die veehandelaren, veetransporteurs en veeverzamelcentrahouders met elkaar verbinden.

Verantwoord omgaan met dieren

Diergezondheid, dierenwelzijn en respect voor dieren staan hoog in het vaandel. We werken hard aan het voorkomen van ziekten en verwondingen bij dieren. Een goede diergezondheid is belangrijk voor het welzijn van dieren, maar ook voor de voedselproductie en de volksgezondheid.

Betrouwbare partner

Ondernemers in onze sector hechten veel waarde aan het nakomen van afspraken en het nemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van leveranciers, afnemers, overheid en samenleving.

Efficiënte regisseur

Hij zal zich voornamelijk richten op het vinden van de best passende afzetmogelijkheden voor het vee. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als prijs, kwaliteit, transportmogelijkheden, certificeringen en wet- en regelgeving. Een efficiënte regisseur heeft ook kennis van de verschillende schakels in de keten, zoals veehouderij, transport en vleesverwerking. Door goed samen te werken met deze partijen en te zorgen voor een efficiënte logistiek, kan de regisseur de kosten laag houden en de kwaliteit van het vee waarborgen.

Onafhankelijke vakman

Deze onafhankelijke vakman kenmerkt zich door zijn of haar expertise en kennis op een specifiek gebied. Het vakmanschap is vaak opgebouwd door jarenlange ervaring en opleidingen in hun vakgebied. De visie van de vakman speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de richting en toekomst van het vakgebied. Het vakmanschap wordt verkregen door het volgen van (vakgerichte) opleidingen, workshops, cursussen. Er zijn ook erkenningsregelingen voor kalveren, verzamelcentra, QLT. Maar vakmanschap wordt ook vaak binnen familiebedrijven van generatie op generatie doorgegeven.