Vee&Logistiek Nederland

Vee&Logistiek Nederland

nieuwe sloganDankzij de inzet van een daadkrachtige voorzitter, een effectief bestuur en een succesvolle belangenbehartiging, heeft Vee&Logistiek Nederland een vooraanstaande rol weten te verwerven binnen de veesector. Onze organisatie vertegenwoordigt de belangen van onze leden, namelijk professionele ondernemers die actief zijn in de veehandel en het veetransport. Door ons werk geven we een duidelijke stem en zichtbaarheid aan de veehandel, het veetransport en de veeverzamelcentra, zowel nationaal als internationaal. Lees verder voor meer informatie over onze activiteiten.

Wie zijn we 

Vee&Logistiek Nederland vertegenwoordigt de belangen van haar leden, namelijk professionele ondernemers die actief zijn in de veehandel, veetransport, verzamelcentra, import en export van levend vee. Door ons werk geven we een duidelijke stem en zichtbaarheid zowel nationaal als internationaal. Samen met onze leden werken we aan een toekomstbestendige veehouderijsector die verantwoordelijk en respectvol omgaat met dieren, het milieu en de samenleving.

Wat doen we

Wij behartigen de belangen van onze leden: professionele ondernemers in de veehandel en het veetransport. Vee&Logistiek Nederland geeft een stem en gezicht aan de veehandel, het veetransport en de veeverzamelcentra in zowel Den Haag als Brussel. Lees over onze activiteiten.

Waar staan we voor

Als dé vertegenwoordiger van de veesector is Vee&Logistiek Nederland het eerste aanspreekpunt voor de overheid, politiek, ketenpartners en maatschappij. Onze organisatie heeft afgevaardigden in diverse commissies, werkgroepen en samenwerkingsverbanden, waardoor we optimaal kunnen bijdragen aan ontwikkelingen en besluitvorming in deze sector. Bovendien zijn we in Europees verband lid van de Europese Vee en Vleeshandelsunie (UECBV) in Brussel.