Wij zetten ons in voor de belangen van de veehandelaar, veetransporteur, veeverzamelcentrumhouder en importeur en exporteur van levend vee

Veehandelaar

Wie zijn we?

Vee&Logistiek Nederland behartigt de belangen van professionele veehandelaren, importeurs en exporteurs, veetransporteurs en verzamelcentrumhouders. Wij voorzien onze leden van informatie over het werkveld en door ons werk geven we een duidelijke stem en zichtbaarheid aan het werk van onze leden. VeeProHolland richt zich op het ondersteunen van de wereldwijde export van Nederlandse runderen en genetica.

Lees meer
Handel

Waar staan we voor?

Onze leden hebben een belangrijke rol in de keten van voedselproductie. Zij doen dit vanuit vakmanschap en professionaliteit. Dat vraagt een (internationaal) gelijk speelveld en duidelijke regels. Dit bereiken we door in overleg te gaan met het ministerie en andere stakeholders en door onze boodschap in de media uit te dragen. We staan voor het  respectvol omgaan met dieren. Zie onze RespectVee campagne.

Lees meer
Handel

Wat zijn onze kerntaken?

Als belangenbehartiger in diverse commissies, werkgroepen en samenwerkingsverbanden dragen we optimaal bij aan ontwikkelingen en besluitvorming bij de overheid, de politiek en in de sector. Via verschillende erkenningsregelingen leggen we de kwaliteitseisen van onze rol in de voedselketen vast.

Lees meer

Nieuws

Onze leden

Veehandelaar, importeur en exporteur

Veehandelaar, importeur en exporteur

Vakman in het bemiddelen tussen aan- en verkopers van levend vee naar diverse landen binnen en buiten Europa.

Lees meer
Handel

Veetransporteur

Vakman die verantwoordelijk is voor het laden, vervoeren en lossen van dieren, met aandacht voor dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Lees meer
Handel

Verzamelcentrumhouder

Vakman in het efficiënt bijeenbrengen, selecteren en groeperen van vee, met maximale zorg voor de dieren.

Lees meer

Onze sponsoren