Vakbekwaamheidsbewijs veetransport

Vakbekwaamheidsbewijs veetransport

Het Getuigschrift van Vakbekwaamheid veetransport richt zich op het vervoer van grootvee (schapen, geiten, runderen, paarden, varkens) en is verplicht voor chauffeurs die vee vervoeren en iedereen die tijdens het vervoer beroepsmatig met levende dieren omgaat. Het getuigschrift is 5 jaar geldig en om in het bezit te blijven van een geldig getuigschrift is het verplicht om elke 5 jaar het getuigschrift te verlengen. Er wordt tijdens het examen ingegaan op het gedrag van en het omgaan met diverse diersoorten, dieren en gezondheid, wet- en regelgeving, vervoersregels en transportdocumenten.

Vakgerichte opleidingen, trainingen en workshops

Hieronder vindt u een overzicht van onze vakgerichte opleidingen, trainingen en workshops.

Code 95

De code 95 is het bewijs van vakbekwaamheid van beroepschauffeurs. Als u beroepschauffeur op een vrachtauto wilt worden, moet u de code 95 (basiskwalificatie) halen. Nadat u bent geslaagd voor de examens en toetsen, laat u de code 95 op uw rijbewijs bijschrijven. Deze code is vijf jaar geldig. Iedere vijf jaar verlengt u de code 95 door nascholing te volgen. Elke 5 jaar volgt u in totaal 35 uur nascholing om uw code 95 te houden. Van de 35 uur nascholing moet minimaal één cursusdag een praktijktraining zijn.

R&O Cursus (Reiniging en Ontsmetting)

De sector neemt extra hygiënemaatregelen om insleep van Afrikaanse Varkenspest (AVP) te voorkomen. Er is extra aandacht voor het reinigen en ontsmetten van veewagens nodig, zeker als ze terugkomen vanuit het buitenland. Hiervoor is er een R&O-protocol ontwikkeld, waarin onder andere een lijst met ontsmettingsmiddelen is opgenomen die effectief zijn bij het doden van het virus. Een dubbele R&O is verplicht voor alle veewagens die vanuit een risicoland (land met besmetting AVP bij gehouden varkens of een derde land) in Nederland terugkeren. Een dubbele R&O wordt sterk geadviseerd voor alle in Nederland binnenkomende veewagens. Dat wil zeggen een R&O direct na het lossen en een R&O op een erkende R&O-plaats direct na het binnenrijden van Nederland. Verder wordt het meebrengen van etenswaren naar Nederland waarin varkensvlees is verwerkt ten sterkste afgeraden. Transporteurs en varkensbedrijven wordt verzocht dit zeer duidelijk en dringend aan chauffeurs en medewerkers te melden.

Workshops Kalverhandel

Elke erkende kalverhandelaar is verplicht om de workshops Kalverhandel te volgen. Deze workshops worden gegeven op locaties bij verschillende kalverhouders. De dierenartsen van deze bedrijven geven een presentatie waarin het belang van gezonde kalveren, met goede vooropfok op de melkveehouderij wordt uitgelegd. Kalvermanagement komt aan bod, hoe een goede opvang door de kalverhouder verloopt, wat voor hem goede kalveren zijn, en hoe de kalverhandelaar kan zorgen dat de kalveren aan zijn wensen voldoen. Om de kalveren door de keten heen te kunnen volgen is er door de sector het private Kalfvolgsysteem (KVS) ontwikkeld. Zowel de erkende kalverhandelaar als het erkend verzamelcentrum registreert en controleert de dieren in het kalfvolgsysteem (KVS).

Erkenningsregeling Kalver Verzamelcentra

Bij erkende verzamelcentra worden de kalveren van de erkende handelaren verzameld en gesorteerd voor plaatsing op kalverhouderijbedrijven. Daarbij wordt gewerkt volgens de voorschriften uit de erkenningsregeling.

Quality Livestock Transport (QLT) Varkens

Vee&Logistiek Nederland heeft voor het veetransport de Erkenningsregeling Quality Livestock Transport (QLT) ontwikkeld. Deze geldt nu voor de varkenssector maar zal in de toekomst worden uitgebreid naar andere diersectoren. Daarmee wordt de schakel transport in de vee- en vleesketen gewaarborgd. Voor leden van Vee&Logistiek Nederland is de deelname aan deze Erkenningsregelingen onderdeel van het lidmaatschap (excl. certificeringskosten). Aan niet-leden worden extra kosten in rekening gebracht.

Quality Livestock Transport (QLT) Kalveren

Na certificering van het transport van varkens is de volgende stap om het transport van kalveren naar de Nederlandse kalverhouders per 1-1-2024 onder QLT te brengen. Vee&Logistiek Nederland heeft voor het veetransport de Erkenningsregeling Quality Livestock Transport (QLT) ontwikkeld. Daarmee wordt de schakel transport in de vee- en vleesketen gewaarborgd. Voor leden van Vee&Logistiek Nederland is de deelname aan deze Erkenningsregelingen onderdeel van het lidmaatschap (excl. certificeringskosten). Aan niet-leden worden extra kosten in rekening gebracht.

Opleiding Veehandelaar

Wil je succesvol worden in het veehandelsvak? Ben je net met een eigen veehandelsbedrijf gestart en wil je alle ins en outs van het vak leren? Lees meer over onze jaaropleiding op www.veehandelsacademy.nl