Over Veeman • Vakman

Over Veeman • Vakman

 over veemanvakman 

Wie zijn onze vakmensen veehandelaren, veetransporteurs, verzamelcentrumhouders en importeurs en exporteurs van levend vee?

Veehandelaar

Een vakman in het bijeenbrengen van vraag en aanbod, met passie voor vee. 

Veetransporteur

Een vakman in het vervoeren van levend vee met aandacht voor hun welzijn en met inachtneming van alle hygiënemaatregelen om de verspreiding van dierziekten te voorkomen.

Verzamelcentrumhouder

Een vakman in het efficiënt bijeenbrengen, selecteren en groeperen van vee op basis van verschillende factoren zoals leeftijd, gewicht, gezondheid en bestemming.

Importeur / exporteur

Een vakman die regelt dat dieren tussen twee landen met zorg voor dierenwelzijn en diergezondheid én volgens alle internationale regelgeving worden vervoerd.