Transport Guidelines (Gids Goede Praktijken)

Transport Guidelines (Gids Goede Praktijken)

Het vervoeren van runderen, varkens, schapen en geiten vormt een wezenlijk onderdeel van de activiteiten van de ondernemers verenigd in Vee&Logistiek Nederland. Het verantwoord omgaan met dieren is een van de kernwaarden van de Veeman . Vakman. Diergezondheid, dierenwelzijn en respect voor dieren staan hoog in het vaandel.

De Europese Unie heeft zich hard gemaakt voor het verbeteren van de voorlichting over het vervoeren van dieren. Dit EU-project heeft richtlijnen, factsheets en video’s voor goed en beter veetransport opgeleverd.

Op de website animaltransportguides.eu zijn de gidsen in diverse vertalingen te vinden. Ook worden daar nuttige, toelichtende video's aangeboden.

Gidsen Goede Praktijken

Vee&Logistiek Nederland heeft van de Guidelines door een bijdrage van de Barth-Misset Stichting Nederlandse vertalingen kunnen laten maken.
Die zijn via de links hieronder te downloaden.

CHECKLIST VOOR DE BESTUURDER

LADEN EN LOSSEN VAN VEE

Varkens en biggen

GIDS GOEDE PRAKTIJKEN VARKENSTRANSPORT

LADEN EN LOSSEN VAN VARKENS

VERVOER VAN VARKENS

TOEZICHT EN BEOORDELING VAN VERVOERDE VARKENS

 

Runderen en kalveren

GIDS GOEDE PRAKTIJKEN RUNDVEETRANSPORT

TRANSPORT VAN LACTERENDE KOEIEN

VERVOER VAN KALVEREN

Schapen en geiten

GIDS GOEDE PRAKTIJKEN SCHAPEN- EN GEITENTRANSPORT

GESCHIKTHEID VOOR TRANSPORT SCHAPEN EN GEITEN

SCHAPEN OP LANGE REIZEN

VOORKOMEN HITTE- EN KOUDESTRESS SCHAPEN