Transport

Transport

Veetransport is een essentieel onderdeel van de vee-industrie, waarbij dieren worden vervoerd van de ene locatie naar de andere. Of het nu gaat om het transport van koeien, varkens, schapen of geiten, het welzijn van de dieren staat altijd voorop.

Bij veetransport wordt veel aandacht besteed aan het waarborgen van het comfort en de veiligheid van de dieren tijdens de reis. Er worden strikte regels en voorschriften gevolgd om ervoor te zorgen dat de dieren goed worden behandeld en dat hun gezondheid en welzijn worden beschermd. Professionele veetransporteurs beschikken over speciale voertuigen en uitrusting die zijn ontworpen om de behoeften van verschillende diersoorten aan te kunnen. Ze zijn getraind in het hanteren van dieren en volgen zorgvuldige procedures om stress en verwondingen te voorkomen.

 GIDS VOOR GOEDE PRAKTIJKEN BIJ HET TRANSPORT VAN RUNDEREN

 GIDS VOOR GOEDE PRAKTIJKEN BIJ HET TRANSPORT VAN VARKENS

 GIDS VOOR GOEDE PRAKTIJKEN BIJ HET TRANSPORT VAN SCHAPEN

 

 

Het doel van veetransport is om dieren op een veilige en efficiënte manier te verplaatsen, of het nu gaat om het transport van boerderij naar boerderij, naar verzamelcentra, slachthuizen of exportlocaties. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals reistijd, rustperiodes en de juiste ventilatie en temperatuurregeling in de voertuigen.

Veetransport speelt een cruciale rol in de voedselproductieketen en draagt bij aan de beschikbaarheid van hoogwaardig vlees, zuivel en andere dierlijke producten. Het is van groot belang dat dit transport op een verantwoorde en diervriendelijke manier wordt uitgevoerd, met naleving van de geldende regels en normen voor dierenwelzijn.

Wij & onze collega’s in Nederland zetten ons dagelijks 100% in voor verantwoorde veehandel en veetransport.

Transport varkens

 

Transport runderen

Transport schapen