Richtsnoeren transportwaardigheid

Richtsnoeren transportwaardigheid

In augustus 2021 begon de NVWA een zeer strikte toepassing van de Europese richtsnoeren (niet-bindende adviezen) te hanteren. Dat betekende dat een dier met een kleine bemerking (klein letsel, zoals bijvoorbeeld een kleine (cosmetische) beschadiging, gesloten navelbreuk) door de NVWA als niet-transportwaardig werd gezien. Om van de door de NVWA gehanteerde 0-tolerantie (het dier mag geen enkele bemerking hebben) af te komen was het opstellen van een sectorprotocol nodig.

Vee&Logistiek Nederland heeft met de POV (Producentenorganisatie Varkenshouderij) hiervoor richtlijnen opgesteld “Vervoer onder voorwaarden” waaronder een dier (met een kleine bemerking) wél vervoerd mag worden. Deze dieren zijn vaak transportwaardig, en als ze niet vervoerd kunnen worden, dan zullen ze geëuthanaseerd moeten worden. Dat is voedselverspilling.

In de eerste maanden van 2022 hebben de sector en NVWA hierover intensief overleg gehad. Helaas zijn we daarbij niet tot een gezamenlijke oplossing gekomen. De NVWA heeft besloten per 4 april 2022 de door hun opgestelde handhaving op “Vervoer onder voorwaarden” uit te voeren. Leden van Vee&Logistiek Nederland vinden hierover meer informatie na het inloggen op 'mijn vee&logistiek'.

EU-RICHTLIJNEN GESCHIKTHEID VOOR TRANSPORT RUNDEREN

EU-RICHTLIJNEN GESCHIKTHEID VOOR TRANSPORT VARKENS

Vanaf 1 november 2021 moeten dieren die “onder voorwaarden” vervoerd worden (zowel voor export als voor binnenlands transport) gescheiden worden vervoerd. Ook moeten ze voorzien zijn van een merkteken en vermeld worden op een transportwaardigheidslijst. Op deze lijst (die meegaat met het transport) moet ook een VKI (Verklaring Klinische Inspectie) vermeld worden.

Let wel: dit geldt echter alleen als "vervoer onder voorwaarden" aan de orde is (zie EU-richtlijnen).

TRANSPORTWAARDIGHEIDSLIJST

SECTORPROTOCOL TRANSPORTWAARDIGHEID