Organisatie

Organisatie

De Algemene Ledenvergadering 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vertegenwoordigt alle leden van Vee&Logistiek Nederland. Zij geven de uiteindelijke goedkeuring aan het beleid, de jaarplannen, begroting, het jaarverslag en de jaarrekening.

Ledenraad

De ledenraad bestaat uit zes leden. Zij controleert namens de leden het bestuur en adviseert de Algemene Ledenvergadering.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de sectorvoorzitters en een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van de organisatie.

Helma Lodders
Helma LoddersVoorzitter
Jan Vernooij
Jan VernooijLid
Voorzitter sectorcommissie varkenshandel
Berend Fokkens
Berend FokkensLid
Voorzitter sectorcommissie kalverhandel
Raoul Maas
Raoul MaasLid
Voorzitter sectorcommissie veetransport
Andries Kingma
Andries KingmaVicevoorzitter
Voorzitter sectorcommissie schapen- en geitenhandel
IJsbrand Spoor
IJsbrand SpoorLid
Voorzitter sectorcommissie Veepro Holland
Derk-Jan Kuenen
Derk-Jan KuenenLid
Voorzitter sectorcommissie rundveehandel
Joop van de Wetering
Joop van de WeteringLid
Voorzitter sectorcommissie verzamelcentra

Sectorcommissies

Er zijn zeven sectorcommissies:

  • Rundveehandel
  • Kalverhandel
  • Schapen/ geitenhandel
  • Varkenshandel
  • Verzamelcentra
  • Veetransport
  • Veepro Holland

De sectorcommissies adviseren het bestuur over sectorspecifieke uitvoering van beleid en geven richting aan de uit te voeren activiteiten.

Secretariaat

Het secretariaat bestaat uit acht medewerkers. Zij zijn het aanspreekpunt voor de leden en zorgen voor de algemene informatievoorziening. Daarnaast verzorgt het secretariaat de beleidsvoorbereiding en het voert alle plannen en activiteiten uit die voortkomen uit de sectorcommissies en bestuur.

Esther van Nieuwkerk-Jellema
Esther van Nieuwkerk-JellemaAlgemeen Directeure.vannieuwkerk@vee-logistiek.nl
T: 070 219 3000
M: 06 83 52 63 23
Lianne van Dongen
Lianne van DongenVeterinair Directeurl.vandongen@vee-logistiek.nl
T: 070 219 3000
M: 06 33 94 07 98
Jos Zegers
Jos ZegersBeleidsmedewerkerj.zegers@vee-logistiek.nl
Telefoonnummer: 070 219 3000
Mobiel: 06 53 73 22 75
Bonne van Dam
Bonne van DamBeleidsmedewerkerb.vandam@vee-logistiek.nl
Telefoonnummer: 070 219 3000
Mobiel: 06 54 91 37 23
Lenie Kroeze
Lenie KroezeBeleidsmedewerkerl.kroeze@vee-logistiek.nl
Telefoonnummer: 070 219 3000
Mobiel: 06 51 03 07 93
Mirjam Lammerts
Mirjam LammertsOfficemanagerm.lammerts@vee-logistiek.nl
Telefoonnummer: 070 219 3000
Mobiel: 06 53 72 03 31
Viktorija van Zijp
Viktorija van ZijpProjectmanager externe communicatiev.vanzijp@vee-logistiek.nl
T: 070 219 3000
M: 06 17 13 01 78
Ilse Hoekstein
Ilse HoeksteinBeleidsmedewerker Communicatiei.hoekstein@vee-logistiek.nl
Telefoonnummer: 070 219 3000
Mobiel: 06 83 52 63 24