Kerntaken

Kerntaken

Vee&Logistiek Nederland richt zich hoofdzakelijk op het behartigen van de belangen van haar leden. Daarnaast voorzien wij onze leden van waardevolle informatie en bieden we ondersteuning en gelegenheid tot onderling contact.

Belangenbehartiging

Als dé vertegenwoordiger van de veehandel en het veetransport zijn wij bij Vee&Logistiek Nederland het eerste aanspreekpunt voor de overheid, politiek, ketenpartners en maatschappij. Onze organisatie heeft afgevaardigden in diverse commissies, werkgroepen en samenwerkingsverbanden, waardoor we optimaal kunnen bijdragen aan ontwikkelingen en besluitvorming in deze sector.

Bovendien zijn we in Europees verband lid van de Europese Vee en Vleeshandelsunie (UECBV) in Brussel.

Informatievoorziening

Aangesloten leden ontvangen regelmatig updates via:

 • de wekelijkse nieuwsbrief via e-mail voor Vee&Logistiek-leden
 • het maandelijkse magazine ''Vee&Logistiek'' voor Vee&Logistiek-leden en abonnees.
 • extra berichten & actueel nieuws via social media en onze website
 • wekelijkse prijsnoteringen voor runderen en kalveren

Ondersteuning

Vee&Logistiek Nederland biedt:

 • hulp bij het afhandelen van conflicten middels Stichting Veearbitrage
 • juridische ondersteuning
 • advies bij veehandels- en veetransportgeschillen.
 • hulp bij het aanvechten van ten onrechte opgestelde boetes.

Ledencontact en netwerken

Vee&Logistiek Nederland stimuleert en faciliteert ledencontact en binding. Zo kunnen onze leden hun netwerk uitbreiden en waardevolle informatie vergaren/verzamelen en delen. Dit doen we door:

 • netwerkavonden
 • themabijeenkomsten
 • spreekuren
 • voorlichtingsavonden
 • ledenvergaderingen 

Ketenpartners

Vee&Logistiek Nederland werkt samen met andere bedrijven in de vee- en vleessector om beslissingen over de sector te maken. Dat betekent dat we samenwerken met verschillende organisaties uit de Nederlandse vee- en vleesketen.

UECBV

Vee&Logistiek Nederland is lid van de UECBV (Europese Vee- en Vleeshandelsunie). De UECBV is de Europese spreekbuis voor organisaties die de veemarkten, veehandelaren, vleeshandelaren en slachterijen vertegenwoordigt en heeft als doel:

 • De vee- en vleeshandel en  vee- en vleesindustrie te vertegenwoordigen en te verdedigen;
 • De Europese en internationale handel te promoten;
 • De Europese interne markt te verdiepen;
 • Handelsbelemmeringen aan te pakken.