Noodplan veetransport

Noodplan veetransport

Voor veetransporten met een duur van meer dan 8 uur is het verplicht om bij de aanvraag van een transportvergunning ook een noodplan te hebben. Het noodplan helpt om snel en effectief te handelen bij een calamiteit. 

Het plan moet onder andere de contactgegevens van alle relevante partijen bevatten. Maar ook de handelwijze van de chauffeur omschrijven in geval van pech, ongeval, wegafsluitingen, vertraging met de boot, tot zelfs acute gezondheidsproblemen van de chauffeur. Vee&Logistiek Nederland heeft een aan de bedrijfssituatie aan te passen voorbeeld noodplan opgesteld. Dit kunt u hieronder downloaden. 

Format Noodplan veetransport