Draaiboek AVP

Draaiboek AVP

In onderstaand draaiboek worden maatregelen beschreven die in de ingestelde gebieden (kunnen) worden opgelegd bij een uitbraak van klassieke varkenspest en Afrikaanse varkenspest (KVP resp. AVP). Alle maatregelen hebben als doel de verspreiding van het virus te voorkomen. Veel maatregelen zijn voorgeschreven in de betreffende Europese Diergezondheidsverordening en onderliggende regelgeving. Daarnaast kunnen lidstaten aanvullende maatregelen opleggen om de ziekte te bestrijden. Dat gebeurt in Nederland vanwege de specifieke situatie, de hoge bedrijfsdichtheid en het belang van de export.