Algemene voorwaarden & AVG

Algemene voorwaarden en AVG

Vertrouwen is goed, vastleggen is beter. Het schriftelijk vastleggen van afspraken biedt zowel de koper als de verkoper vertrouwen en voorkomt misverstanden bij het afhandelen van een transactie. De Algemene voorwaarden voor de veehandel bieden daarbij ondersteuning.

De algemene voorwaarden voor de veehandel, bestaande uit een aparte set inkoop- en verkoopvoorwaarden, bieden de professionele veehandelaar de mogelijkheid een goede juridische uitgangspositie in te nemen en de risico’s die horen bij het zaken doen te beheersen. Het sluitstuk wordt daarbij gevormd door afhandeling van geschillen door de stichting voor Veearbitrage.

De inkoop- en verkoopvoorwaarden zijn op 16 oktober 2023 gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag onder nummer 2023.31 (inkoopvoorwaarden) en 2023.32 (verkoopvoorwaarden). De voorwaarden zijn in het Nederlands, Engels en Duits.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn verplicht deze gegevens correct te beheren. Zij moeten kunnen aantonen dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt nageleefd.

Een veehandels-/ veetransportonderneming valt al snel onder de AVG. Er worden waarschijnlijk meer persoonsgegevens verwerkt dan gedacht. Vee&Logistiek Nederland heeft voor leden een inventarisatielijst van de relevante AVG-verplichtingen met de benodigde acties beschikbaar, en voorbeelddocumenten voor o.a. correspondentie en disclaimers.

Exclusief voor leden

  • Maandelijks magazine
  • Wekelijkse digitale nieuwsbrief
  • Advies en ondersteuning

Lid worden