Contributietarieven

Contributietarieven

De contributietabel is opgebouwd uit een vaste jaarbijdrage gebaseerd op de grootte van het bedrijf: het aantal werkzame personen* of aantal het gekentekende vervoermiddelen**.

Leden geven met betrekking tot beide de gegevens door. Het hoogste aantal is bepalend voor de categorie-indeling.

Voor beroepsvervoerders is het aantal gekentekende vervoermiddelen bepalend voor de hoogte van de contributie.
Verzamelcentra en importeurs en exporteurs betalen jaarlijks een extra vaste bijdrage.

Per lid is de contributie gemaximeerd op € 25.000 per jaar.

2024  
Categorie* Toelichting** Tarieven lidmaatschap per jaar
1 1 € 845
2 2 werkzame personen of gekentekende voertuigen € 1.196
3 3 t/m 5 werkzame personen of gekentekende voertuigen € 1.494
4 6 t/m 10 werkzame personen of gekentekende voertuigen € 2.041
5 11 t/m 25 werkzame personen of gekentekende voertuigen € 4.071
6 > 25 werkzame personen of gekentekende voertuigen € 6.899
Verzamelcentra   + € 335
Importeurs/exporteurs van vee (niet zijnde fokvee-exporteurs) + € 335
Fokvee-/embryo-exporteurs/quarantainestallen:    
1 1 + € 266
2 2 werkzame personen of gekentekende vervoermiddelen + € 1.063
3 3 t/m 5 werkzame personen of gekentekende vervoermiddelen + € 1.860
4 6 t/m 10 werkzame personen of gekentekende vervoermiddelen + € 3.189
5 11 t/m 25 werkzame personen of gekentekende vervoermiddelen + € 3.986
6 >25 werkzame personen of gekentekende vervoermiddelen + € 5.315


*  De bedrijfsgrootte is gebaseerd op het aantal fte’s dat werkzaam is binnen het bedrijf.
    Hieronder valt ook de ondernemer, administratief medewerker, planner, chauffeur en medewerker verzamelcentrum.
** Het aantal vervoermiddelen betreft alleen de trekkende eenheden.