Columns voorzitter

Hoop, lef en trots

De titel van het nieuwe coalitieakkoord. Nieuw vertrouwen in de politiek. Dat moet de uitkomst zijn van het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De formerende partijen komen in het hoofdlijnenakkoord tot de conclusie dat er hard gewerkt moet worden om het vertrouwen van Nederlanders te verdienen. ‘Iedere dag

Helma Lodders

Terugkijken en vooruitblik

In dit stuk kijk ik terug naar het afgelopen jaar. Dat was een roerig jaar. Met de val van het kabinet, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne die voortduurde en een nieuwe oorlog tussen Hamas en Israël. Het laat zien dat er wereldwijd grote onrust is. Maar ook voor onze

Het moralistische vingertje

Wat is dat toch? Het idee dat je vanuit jouw levenshouding en onwrikbare ideeën kan beoordelen wat goed of slecht is. En dit dan ook nog eens opdringen aan anderen. Het moralistische vingertje dat ons zegt wat wij wel en niet mogen. Het vingertje opsteken zonder na te denken welke

Toekomstige groeten

Toekomstige groeten

Deze week las ik een column van een van onze oud-sectorcommissievoorzittersvan de rundveehandel, Auke de Haan.

Auke sprak over de toekomstvisie vande rundveehandel: ‘De jeugd heeftde toekomst’. Niet alleen door de leeftijdsopbouw van het toenmalige ledenbestand was hij van mening dat de jeugd het druk zou krijgen. Door professionalisering, internationalisering

Het jaar van de Houten Draak

Het jaar van de Houten Draak

We staan aan het begin van 2024. Geluk, gezondheid en goed ondernemerschap, dat is wat ik iedereen van harte wil toewensen. Zowel privé als zakelijk.

Hoewel het Chinees Nieuwjaar nog even op zich laat wachten las ik dat 2024 het jaar van de Houten Draak is. Volgens de Chinese traditie

Een heet najaar

Een heet najaar

De dagen worden korter en de temperatuur begint te dalen. De bladeren veranderen van kleur en vallen van de bomen. Hoewel het seizoen anders doet vermoeden gaan we een heet najaar tegemoet.

Ik doel met dat hete najaar natuurlijk niet op de gevolgen van de klimaatverandering. De opwarming van

Veeman-vakman (m/v)

Veeman-vakman (m/v)

Vakman is een term die vaak gebruikt wordt om iemand te omschrijven die uitblinkt in zijn of haar vakgebied. Een vakman heeft vaak jarenlange ervaring en kennis opgebouwd en is in staat om goed werk af te leveren. Maar wat maakt iemand nou een echte vakman? Is het alleen de

Tjeerd krijgt zijn zin

Tjeerd krijgt zijn zin

Het zomercongres van Vee&Logistiek Nederland ligt inmiddels achter ons. Letterlijk en figuurlijk een warm welkom in Egmond aan Zee. De meeste congresgangers hebben de verleiding van zon, zee en strand kunnen weerstaan. Ons congres had als thema ‘De toekomst van onze sector’. Een zeer actueel thema dat ons allemaal bezighoudt.

Ongehoord

Ongehoord

Wie en wat is ongehoord. Wie in het woordenboek de term ‘ongehoord’ zoekt komt uit bij een aantal omschrijvingen. Afschuwelijk, afstotend, akelig, buitensporig, crimineel, lelijk, onfatsoenlijk en ongepast.

Net na Pasen heeft Ongehoord, een actiegroep die naar eigen zeggen door het doen van onderzoek misstanden in de dierindustrie aan

2022 Het jaar van het Boerenprotest

2022 Het jaar van het Boerenprotest

2022 ligt inmiddels enkele maanden achter ons. Met de presentatie van ons jaarverslag kijken we nog één keer achterom. Het was het jaar waarin de oorlog tussen Oekraïne en Rusland begon. Torenhoge energieprijzen en een dito inflatie. Het vertrouwen van de consument in de economie bereikte een dieptepunt. We hebben