Nederland Vleesland

Nederland Vleesland

 Nederland Vleesland

De vleessector heeft onlangs de aftrap gegeven voor een maatschappelijke dialoog onder de noemer 'Nederland Vleesland, waar smaken verschillen'. Zes partners in de Nederlandse vleesketen, waaronder Vee&Logistiek Nederland, COV-VNV, POV, SVV, SBK en de KNS, zijn samen naar buiten getreden met als doel feitelijke informatie te delen en een open gesprek aan te gaan over vlees, de vleesindustrie en alternatieven zoals vleesvervangers.

Onderzoeksresultaten laten zien dat de Nederlandse bevolking een verkeerd beeld heeft met betrekking tot vleesconsumptie. Zo bleek uit het onderzoek dat Nederlanders denken dat slechts 72% van de bevolking nog vlees eet, terwijl in werkelijkheid 94% van de Nederlanders vlees consumeert. Dit verschil benadrukt het belang van het delen van feitelijke informatie en het eerlijke verhaal over vlees.

Het doel van Nederland Vleesland is om een brug te slaan tussen de vleessector en de maatschappij, waarbij transparantie, feiten en het eerlijke verhaal centraal staan.

Door middel van objectief en representatief onderzoek, zoals het uitgebreide opinieonderzoek dat is uitgevoerd door de POV, willen de partners in de vleesketen inzicht krijgen in de behoeften en opvattingen van de Nederlandse bevolking.

Door de dialoog aan te gaan en feitelijke informatie te delen, hopen de partners een constructieve discussie te stimuleren en eventuele misconcepties of misverstanden rondom de vleessector aan te pakken.

Met Nederland Vleesland willen de zes partners laten zien dat ze gezamenlijk proactief naar buiten treden, met respect voor de verschillende smaken en opvattingen van consumenten.

Bezoek de website van Nederland Vleesland.