Adverteren vee&logistiek

Adverteren Vee&Logistiek

Knipsel cover 1 2024

Vee&Logistiek verschijnt maandelijks als magazine bestaande uit 24 pagina's met een oplage van 1.200 stuks. Jaarlijks verschijnen 12 nummers, telkens rond het eerste weekend van de maand.

Negentig procent van de veehouders doet zaken via een veehandelaar. De handelaar komt dagelijks op het boerenerf en beïnvloedt zo de beslissingen van de veehouders op het gebied van bedrijfsmanagement, maar ook bij (grote) aankopen. Adverteerders kunnen onze lezers informeren over producten en diensten voor de veehandel, veehouderij en veetransport.

Voor gericht adverteren bekijk het themaoverzicht.

THEMAOVERZICHT

 TARIEVEN ADVERTEREN 2024