Protocol veetransport extreme temperaturen

Protocol veetransport extreme temperaturen

Weersomstandigheden spelen een grote rol bij diertransporten. Bij extreme omstandigheden nemen vervoerders extra maatregelen, zoals aanpassing van de beladingsgraad, ventilatoren, schaduw bij stilstand, extra water, escort door de politie bij file, tot zelfs uitstel van transport.

Bij extreme warmte is er een speciaal sectorprotocol dat in werking treedt en worden bindende richtlijnen gegeven voor het vervoeren van vee. Een protocol bij extreme kou wordt ontwikkeld.