Import- export

Import-export

Een aantal maal per jaar maken pinken en vaarzen de oversteek van Nederland naar landen binnen en buiten Europa om de veestapel aldaar een kwaliteitsimpuls te geven.

De pinken zijn geselecteerd op hun fysieke kenmerken, zoals sterke poten met gezonde klauwen en hakken, en een maaginhoud die voldoende ruimte biedt om ruwvoer goed te verwerken. Hoe gezonder de koe, hoe meer melk het dier produceert. In de ontvangende landen is de melkproductie vaak aanzienlijk lager dan in Nederland. Door daar verder te fokken met deze sterke Nederlandse pinken zal de melkproductie er gaan toenemen.

Uitrusten onderweg

De pinken worden vanuit een Nederlandse exportstal in eerste instantie naar een rustplaats in Europa vervoerd, waar ze 24 uur konden uitrusten van het eerste deel van hun reis. Vervolgens worden ze respectvol verder per vrachtwagen of per boot naar hun eindbestemming gebracht. En afhankelijk van de eindbestemming maken ze nog 1 of 2 maal een 24 uurs rust op een rustplaats. De gezondheid van de dieren werd regelmatig gecontroleerd en uiteraard wordt er tijdens de rit en de pauze volop voer, schoon drinkwater en bewegingsruimte aanwezig.

Vanuit Nederland zijn dit veelal lange reizen. Waarom zouden we die ondernemen? En waarom sturen we er niet alleen embryo’s en sperma naartoe? Dat is toch veel gemakkelijker en scheelt een lange reis voor die dieren? Het antwoord is dat er eerst een goede basis aan dieren moet staan, pas dan heb je iets aan sperma en embryo’s. En in veel landen is die basis er nog niet. Door er dieren naartoe te verplaatsen helpen we mee aan het opbouwen van die basis. Willen we dat landen op termijn kunnen voorzien in hun eigen zuivel- en vleesproductie, is het nodig dat er dieren naar die landen worden geëxporteerd. Het duurt een aantal jaar voordat de basis op een bedrijf staat. Ook is soms uitbreiding nodig. De Nederlandse melkkoeien staan wereldwijd bekend om hun goede kwaliteit. Ze zetten relatief weinig voer om in goede melk en hebben daarmee ook een relatief lage footprint. In de kielzog van die koe gaat er ook heel veel andere kennis en producten mee. Denk aan stalbouw, kennis over dierhouderij en ook sperma en embryo’s.

In directe en indirecte zin wordt bijgedragen aan het levensonderhoud van boeren in deze landen. De bijbehorende zuivel- en vleessector zorgt voor werkgelegenheid. Door de lokale productie op een hoger niveau te brengen wordt ook een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de ongelijkheid tussen landen, regio’s en geslacht. En tenslotte, door de lokale productie te stimuleren, levert dit uiteindelijk een kortere kringloop op. Wat weer bijdraagt aan de klimaatopgave.

Website Veepro

kaart2 600

Exclusief voor leden

  • Maandelijks magazine
  • Wekelijkse digitale nieuwsbrief
  • Advies en ondersteuning

Lid worden