Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Veeman • Vakman onderneemt duurzaam

Duurzaam ondernemen in de veelogistieke sector gaat over het op een verantwoorde manier organiseren van de goederenstroom, waarbij rekening wordt gehouden met de economische, sociale en milieuaspecten. Het doel is om een zo efficiënt en duurzaam mogelijk logistiek proces te realiseren door een efficiëntere transportplanning, en zo realiseren we dat:

  • Slimme planning van transporten: hierdoor kan het aantal transportbewegingen worden verminderd, wat leidt tot minder CO2-uitstoot en lagere transportkosten.
  • Optimalisatie van logistieke processen:door het verminderen van lege kilometers en het vermijden van onnodige omwegen kan de belasting van het milieu worden verminderd.
  • Samenwerking in de logistieke keten: met andere bedrijven in de logistieke keten kunnen transportbewegingen worden verminderd wat resulteert in lagere kosten en minder CO2-uitstoot.
  • Voedselveiligheid: Maatregelen, procedures en protocollen die door onze overheid en onze sector zijn opgelegd, zoals het naleven van strikte hygiënemaatregelen om de veiligheid van de dieren en ons voedsel te waarborgen.
Door duurzaam te ondernemen in de veelogistieke sector kunnen bedrijven hun kosten verlagen en hun positieve impact op het milieu vergroten. Duurzaamheid draagt ook bij aan de reputatie en het imago van een bedrijf.