Privacyverklaring

Privacyverklaring

Over de verwerking van persoonsgegevens.

PRIVACYVERKLARING VEE&LOGISTIEK NEDERLAND

Vee&Logistiek Nederland, gevestigd in het “Van Bylandt Huis” op de Benoordenhoutseweg 46, 2596 BC te DEN HAAG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw privacy is belangrijk voor Vee&Logistiek Nederland. We gebruiken uw (persoons-) gegevens alleen voor Verenigingsdoeleinden en om u informatie te sturen voor zover u ons daarvoor toestemming hebt verleend.

Van deelnemers aan erkenningsregelingen, waarvan Vee&Logistiek Nederland de regelinghouder is, verzamelen wij alleen persoonsgegevens die daarvoor relevant zijn. We hechten veel waarde aan de bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we dat doen en hoe we deze gebruiken.

Persoonsgegevens van leden
Wij hebben bepaalde bedrijfs- en persoonsgegevens nodig om u en uw eventuele medewerkers te kunnen informeren over wat er speelt in de sector en om met u in contact te blijven. De meeste gegevens verstrekt u aan ons wanneer u lid wordt. Soms worden aanvullende gegevens gevraagd voor een specifiek doel, dit wordt dan aan u verteld. Wanneer u lid wordt, verwerken wij, indien van toepassing, de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam, KvK- en BTW-nummer, adres- en contactgegevens
 • Naam contactpersoon, geslacht en geboortedatum
 • Categorie lidmaatschap
 • Ingangs- en einddatum lidmaatschap en reden opzegging lidmaatschap
 • Bedrijfsactiviteiten, aantal FTE’s en gekentekende vervoermiddelen
 • Correspondentie

Persoonsgegevens van deelnemers aan erkenningsregelingen

Wij hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om de erkenningsregelingen uit te kunnen voeren. Wanneer u deelnemer bent, verwerken wij, indien van toepassing, de volgende persoonsgegevens:

 • Volledige (bedrijfs)naam deelnemer, adres- en contact-gegevens
 • Gebruikersnaam
 • UBN- en NVWA erkenningsnummer verzamelcentrum
 • Naam, adres- en contactgegevens (opdrachtgever) beroepsvervoerder
 • Kenteken vervoermiddel
 • Gegevens van een door een deelnemer verplaatst kalf.
 • Controlegegevens: selecties uit de data geregistreerd in het Kalf Volg Systeem en handhavingscorrespondentie.

Persoonsgegevens database veetransport (PM)

Website, Cookies en soortgelijke technologie
Wij verwerken uw IP-adres bij het bezoeken van deze website en de gegevens die u invult op formulieren. Vee&Logistiek Nederland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Vee&Logistiek Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en indien van toepassing om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van het lidmaatschap dat u bij ons bent aangegaan
  We verwerken uw gegevens om u, zoveel mogelijk gericht, te informeren, uit te nodigen voor bijeenkomsten en om u uw jaarlijkse contributienota te sturen.
 • Secretariaat
  Indien u contact opneemt met het secretariaat hebben de medewerkers van het secretariaat toegang tot uw gegevens en wordt eventuele correspondentie zo nodig in uw dossier vastgelegd.
 • Communicatie
  We gebruiken uw gegevens om met u te communiceren via papier, e-mail, telefoon, smsberichten of andere elektronische media. Zo ontvangt u van ons b.v. het magazine Vee&Logistiek, maar ook onze contributienota.
 • Wettelijke verplichtingen
  We kunnen uw gegevens verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals voor het bijhouden van onze administratie.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
We delen uw gegevens voor zover nodig voor verenigingsdoeleinden. Te noemen zijn:

 • Met de uitgever van het magazine Vee&Logistiek, om deze bij u in de brievenbus te krijgen
 • Om in voorkomend geval de overeenkomst die er is (in de vorm van uw lidmaatschap) tussen u en Vee&Logistiek Nederland uit te voeren. Bijvoorbeeld in het geval van het niet nakomen van uw betalingsverplichting aan de Vereniging, delen we uw gegevens met de deurwaarder.
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt verleend om dit te doen.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Zoals vereist in de AVG worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, dan wel wettelijk vereist zijn. Indien u uw lidmaatschap hebt opgezegd markeren we uw gegevens in onze database als “inactief”. In dat geval maken we niet langer gebruik van uw gegevens en verwijderen wij uw gegevens twee jaar na opzegging. Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens zoals facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens
Alleen de medewerkers van het secretariaat, die uw gegevens nodig hebben bij hun werkzaamheden, hebben toegang tot deze gegevens. Wanneer u precies wilt weten welke gegevens van u bij ons bekend zijn, kunt u contact opnemen met ons secretariaat op 070-219000 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw lidmaatschapsovereenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking.

Vragen en klachten
Uw gegevens blijven van u. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben aan te passen, te wissen of over te dragen aan iemand anders. Stuur uw verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan maken wij het voor u in orde.

Laatst gewijzigd: 7-4-2023