Kernwaarden

De vier kernwaarden die veehandelaren, veetransporteurs, veeverzamelcentrahouders en importeurs en exporteurs van levend vee met elkaar verbinden.

Verantwoord omgaan met dieren

Diergezondheid, dierenwelzijn en respect voor dieren staan hoog in het vaandel. Vakmensen in vee hebben kennis van diergezondheidszaken en zijn bewust van alle noodzakelijke hygiënevoorschriften zoals reinigen en ontsmetten van veevervoersmiddelen.

Betrouwbare partner

Ondernemers in de veelogistieke sector hechten veel waarde aan het nakomen van afspraken en ze nemen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van leveranciers, afnemers, overheid en samenleving.

Efficiënte regisseur

Vakmensen in de veelogistieke sector zoeken naar de best passende afzetmogelijkheden voor het vee. Zij hebben ook kennis van de verschillende schakels in de keten, zoals veehouderij en vleesverwerking. 

Onafhankelijke vakman

Het vakmanschap wordt gevormd door jarenlange ervaring en kennis, dat vaak binnen de familiebedrijven van generatie op generatie wordt doorgegeven. Daarnaast zijn er opleidingen en trainingen die ondernemers in de veelogistiek kunnen volgen om zo het vakmanschap verder te vergroten.