Stichting Veearbitrage

Stichting Veearbitrage

Vee&Logistiek Nederland is aangesloten bij de Stichting Veearbitrage. De Stichting Veearbitrage houdt zich bezig met geschillen die te maken hebben met landbouwhuisdieren, zoals varkens, runderen, schapen en geiten.

Arbitrage is een alternatief voor een procedure bij de rechter. Hierbij spreken ondernemers, bijvoorbeeld op grond van algemene voorwaarden, af om hun geschillen aan een arbitragecommissie voor te leggen. Bij de stichting Veearbitrage bestaat de arbitrage uit een dierenarts (voorzitter) een veehouder en een veehandelaar. Het voordeel van particuliere rechtspraak boven de openbare rechtspraak, is dat de arbiters beter op de hoogte zijn van de regels en gewoontes in de veehandel en veehouderij en de procedure gemiddeld korter duurt.

Ledenvoordeel gebruik veearbitrage

Bij een geschil kan de handelaar gratis telefonisch juridisch advies aanvragen bij het secretariaat van Vee&Logistiek Nederland en zo nodig een verzoek tot arbitrage indienen bij de stichting voor Veearbitrage. Partijen dienen expliciet overeen te komen, bijv. door het toepassen van de algemene voorwaarden voor de veehandel, dat eventuele geschillen via de veearbitrage worden afgehandeld. Bekijk de inkoop- en verkoopvoorwaarden voor de veehandel in het ledengedeelte. Lees wat de voordelen zijn en hoe je de voorwaarden correct van toepassing verklaart.

Exclusief voor leden

  • Maandelijks magazine
  • Wekelijkse digitale nieuwsbrief
  • Advies en ondersteuning

Lid worden