Regelgeving

Regelgeving

Voor de ondernemers, verenigd in Vee&Logistiek Nederland is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de nationale en Europese regelgeving.

Voor het verzamelen van landbouwhuisdieren gelden de voorschriften uit:

  • De Diergezondheidsverordering
  • Het Besluit houders van Dieren
  • Regeling houders van Dieren

Voor veetransport geldt de Europese transportverordening

Wij & onze partners zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid dat vervoer van ons vee met zich meebrengt

Vee&Logistiek Nederland speelt een belangrijke rol in het behartigen van de belangen van de sector en zorgt ervoor dat de regelgeving op een goede manier aansluit bij de praktijk van haar leden. Onze organisatie is actief vertegenwoordigd in verschillende commissies, werkgroepen en andere samenwerkingsverbanden, zowel nationaal als Europees.

Vee&Logistiek Nederland is lid van de UECBV (Europese Vereniging voor Vee en Vleeshandel) in Brussel.

Exclusief voor leden

  • Maandelijks magazine
  • Wekelijkse digitale nieuwsbrief
  • Advies en ondersteuning

Lid worden