Nieuws

Persbericht: Nederland Vleesland gelanceerd

Persbericht: Nederland Vleesland gelanceerd

De vleessector heeft de aftrap gegeven voor de maatschappelijke dialoog onder de noemer ‘Nederland Vleesland, waar smaken verschillen’. Met de lancering van Nederland Vleesland treden zes partners in de vleesketen samen en proactief naar buiten.

Vanmiddag om 14.00 uur is nederlandvleesland gelanceerd in de Green Village te Nieuwegein. Bij deze bijeenkomst waren professionals uit de vleessector aanwezig en de pers. De pers en de medewerkers / leden van de ketenpartners konden de lancering ook live meemaken via een livestream.

Laurens Hoedemaker presenteerde de introductie van nederlandvleesland. Linda Verriet presenteerde nieuwswaardige feiten over vlees en de consumptie daarvan, zoals:

  • De Carbon Footprint van varkensvlees versus vegetarische alternatieven en vliegen
  • Hoe ziet de consument de toekomst

Middels een countdown moment werd nederlandvleesland.nl door de voorzitters van alle ketenpartners gelanceerd.

Start maatschappelijke dialoog

De lancering is de start van de maatschappelijke dialoog van Nederland Vleesland. Organisaties uit de Nederlandse vleesketen hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk en proactief met feiten en het eerlijke verhaal naar buiten te treden. Dit gebeurt onder de noemer: ‘Nederland Vleesland, waar smaken verschillen’.

Het betreft de volgende organisaties uit de Nederlandse vleesketen: COV-VNV, POV, SVV, SBK, Vee & Logistiek Nederland en de KNS.

Onderzoek POV

De POV heeft voor de tweede keer uitgebreid onderzoek laten uitvoeren naar de percepties en opinies van de Nederlandse bevolking ten aanzien varkenssector, vlees en vleesvervangers. Gewoon met open vizier en in alle kwetsbaarheid de samenleving tegemoet treden! Het eerste onderzoek werd in januari 2021 uitgevoerd. In januari 2021 hebben meer dan 2.100 Nederlanders meegedaan aan een zeer uitgebreid opinieonderzoek. Een onderzoek met 157 vragen. Dit jaar hebben 1.531 respondenten meegedaan. Een onderzoek met 115 vragen. Objectief en representatief.

Het opinieonderzoek laat zien dat de Nederlandse bevolking wat anders wil dan we zien, horen en lezen op TV, de radio en in de kranten. Het resultaat is tegengesteld aan de overheersende berichtgeving.

Linda Verriet presenteerde een aantal onderzoeksresultaten tijdens de lancering. De resultaten zijn wederom opmerkelijk te noemen. Het onderzoek maakt bijvoorbeeld opmerkenswaardige contrasten zichtbaar. Bijvoorbeeld: Nederland denkt dat 72% van de Nederlanders nog vlees eet. In werkelijkheid eet 94% van de Nederlanders vlees. Beeld en werkelijkheid komen niet overeen. Oftewel: feiten en het eerlijke verhaal.