Nieuws

Statement Vee&Logistiek Nederland beelden Zembla

Statement Vee&Logistiek Nederland beelden Zembla

Vee&Logistiek Nederland heeft op 10 juli jl. kennis genomen van beelden van Zembla (BNNVara) over het verzamelen en transport van Ierse kalveren naar Nederland.

Vee&Logistiek Nederland veroordeelt krachtig misstanden tijdens het transport en verzamelen van vee. We zijn uiterst onaangenaam verrast door beelden die online zijn gezet door Zembla. Daarin wordt dieronvriendelijk handelen door personen getoond van kalveren tijdens het verzorgen en verladen op een rustplaats in Frankrijk. De betreffende kalveren zijn volgens de makers van de beelden bestemd voor de Nederlandse kalverhouderij.

We kennen geen details over de beelden, en doen dan nu ook geen nadere uitspraken daarover.

Vee&Logistiek Nederland staat ervoor dat dieren met veel zorg en aandacht voor de integriteit van het dier worden verplaatst. Transparantie staat hierbij centraal. Veetransporten staan onder toezicht van de Europese veterinaire autoriteiten en zij doen onderzoek naar incidenten. Vee&Logistiek Nederland ondersteunt dit van harte. Jaarlijks vinden er in Nederland bij benadering 375.000 veetransporten plaats. In exceptionele gevallen is er sprake van gedragingen die niet stroken met het RESPECT VEE beginsel.