Nieuws

Vee&Logistiek Nederland veroordeelt krachtig misstanden tijdens veetransport

Vee&Logistiek Nederland veroordeelt krachtig misstanden tijdens veetransport

Vee&Logistiek Nederland is uiterst onaangenaam verrast door een nieuwsreportage van RTL, d.d. 7 december 2022, waarin beelden worden getoond van dieronvriendelijk handelen tijdens het verladen van vee.

De undercoverbeelden stroken in geen enkel opzicht  met de dagelijkse praktijk, de wijze waarop met dieren moet worden omgegaan en de uitgangspunten van de RESPECT VEE campagne. Vee&Logistiek Nederland staat ervoor dat dieren met veel zorg en aandacht voor de integriteit van het dier worden verplaatst. Transparantie staat hierbij centraal. Vee&Logistiek Nederland staat midden in de maatschappij en is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheid en draagt dit actief uit, zowel extern naar de maatschappij via www.respectvee.nl als intern naar haar leden, waaronder veetransporteurs. Leden worden hierbij actief aangespoord elkaar corrigerend aan te spreken op dieronvriendelijk handelen. Daarnaast is er continue aandacht voor verbeteringen. Vee&Logistiek Nederland werkt daarom momenteel aan een project met het doel het verminderen van het gebruik en het correct gebruik van drijfmiddelen. Hierin wordt geïnvesteerd in het vergroten van de vakkennis van de betrokkenen bij het laden en lossen. Daarnaast in het verbeteren van de looplijnen en de laad- en losomstandigheden.

Vee&Logistiek Nederland bagatelliseert de uitgezonden undercoverbeelden geenszins. Sterker: het zijn deze uitzonderingen die het voor goedwillende veehandelaren, -verzamelaars en -transporteurs verpesten en het beeld van de sector als geheel onderuithalen. Veetransporten staan onder toezicht van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). De NVWA doet onderzoek naar de incidenten. Vee&Logistiek Nederland ondersteunt dit van harte.

De undercoverbeelden die getoond zijn, zijn afkomstig uit 2019. We veroordelen het zonder toestemming opnemen van beelden en veroordelen ook de werkwijze dat de beelden die in 2019 gemaakt zijn, voor eigen gewin nu pas naar buiten komen.

Jaarlijks vinden er in Nederland bij benadering 375.000 veetransporten plaats. In exceptionele gevallen is er sprake van gedragingen die niet stroken met het RESPECT VEE beginsel. Indien incidenten worden gesignaleerd, meld deze dan bij de NVWA.