Columns voorzitter

Terugkijken en vooruitblik

In dit stuk kijk ik terug naar het afgelopen jaar. Dat was een roerig jaar. Met de val van het kabinet, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne die voortduurde en een nieuwe oorlog tussen Hamas en Israël. Het laat zien dat er wereldwijd grote onrust is. Maar ook voor onze sector was er veel onvrede en bezorgdheid. Het geklapte landbouwakkoord, de uitbraak van blauwtong, hoge energieprijzen, het oprukken van de wolf en niet in de laatste plaats politieke onrust. Ik heb het afgelopen jaar best een aantal keren verzucht dat het eigenlijk niet erger kan en het tij heus een keer zou keren. Maar de wetenschap van vandaag laat het tegenovergestelde zien.

De onvrede en bezorgdheid zijn ingewisseld voor radeloosheid. We zien een primaire sector die lamgeslagen of murw is. Waar we vorig jaar nog keihard hebben gewerkt om tot een landbouwakkoord te komen is het kabinet de weg volledig kwijt. Met wankele onderbouwing en softe onderhandelingen in Brussel valt een forse sanering van de melkveehouderij ons ten deel en daarmee wordt ook onze achterban in korte tijd hard geraakt.

De Dikke van Dale omschrijft het woord ‘murw’ als ‘bereid alle tegenstand op te geven’. Dat mogen we natuurlijk nooit laten gebeuren. We zullen onze collega’s in de primaire sectoren vol moeten steunen en daarbij onze eigen koers uitzetten om onze toekomst veilig te stellen. Dat zal een behoorlijke opgave zijn. Maar niets doen is geen optie.

Dat we gaan voor onze toekomst zien we terug in de aandacht voor onze jonge generatie handelaren. In 2023 is de opleiding voor jonge handelaren afgerond met een mooie bijeenkomst. Inmiddels staat er weer een groep jonge mensen klaar die medio dit jaar gaan starten.

Een belangrijke pijler van onze organisatie is het veetransport. Vele leden zijn hier dagelijks actief of indirect mee bezig. De transportwaardigheid van dieren vraagt constant onze aandacht. Het afgelopen jaar is er dan ook veel inzet gepleegd om te komen tot uniforme beoordeling van dieren. Daar komt de herziening van de Europese Transportverordening bij. Een grote inzet is nodig om export veilig te stellen, de rol van de handel en verzamelcentra te behouden en onze bijdrage te leveren aan de voedselvoorziening van veel mensen.

Een mooi winstpunt van afgelopen jaar is de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Alle leden die bezwaar hebben gemaakt tegen de facturen van de NVWA zijn deels in het gelijk gesteld omdat de NVWA meer kosten heeft doorbelast dan toegestaan. De komende tijd wordt deze uitspraak geëffectueerd. De bezwaarmakers die zich gemeld hebben worden hierover geïnformeerd. Hoewel soms een lange adem nodig is, zie je dat als er terecht bezwaar wordt gemaakt dit ook loont. Hier geldt ‘samen sterk’.

2023 was voor de organisatie een jaar waarin we moesten roeien met de riemen die we hadden. Door tegenslag op het persoonlijke vlak was het secretariaat een groot deel van het jaar onderbezet. Door met elkaar de schouders eronder te zetten, zijn we in staat gebleken om uw stem[1] op de belangrijke dossiers te laten horen. Ik denk dat ik mede namens u spreek om de medewerkers van het secretariaat te bedanken! Ook wil ik graag de waardering uitspreken voor het bestuur en de leden van de sectorcommissies. Zij hebben een belangrijke rol die misschien wel te vaak buiten het zicht blijft. Zeker het afgelopen jaar waarin we ook een groter beroep op hen hebben moeten doen, wil ik de bestuursleden en sectorcommissieleden bedanken!

 

[1] Lees: leden