Columns voorzitter

Hoop, lef en trots

De titel van het nieuwe coalitieakkoord. Nieuw vertrouwen in de politiek. Dat moet de uitkomst zijn van het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. De formerende partijen komen in het hoofdlijnenakkoord tot de conclusie dat er hard gewerkt moet worden om het vertrouwen van Nederlanders te verdienen. ‘Iedere dag opnieuw. Want vertrouwen is niet vanzelfsprekend’. Daar kan onze sector over meepraten. Een nieuw kabinet moet hoop geven, lef tonen en trots uitstralen. We waren het bijna vergeten dat de politiek er voor de mensen, voor de ondernemers en voor de samenleving zou moeten zijn. De afgelopen jaren is men daar ver van weggeraakt.

Een pakkende titel. Niet alleen dekkend voor het coalitieakkoord. Maar het zegt ook iets over de afgelopen maanden. Direct na de verkiezingsuitslag was er hoop. Een politieke aardverschuiving met de PVV als grootste partij. Zou onder leiding van de PVV de crises in dit land anders aangepakt gaan worden? Lef was er nodig bij de andere partijen om het gesprek met Wilders aan te gaan. De nodige hobbels en obstakels werden genomen. Uiteindelijk de trots dat met forse politieke verschillen er toch een coalitieakkoord gesmeed is.

Ik kijk uit naar de komende periode. Een goed akkoord dat vertaald moet worden naar een regeringsprogramma. Maar bij het schrijven van deze column is het proces nog niet afgerond. Inmiddels is de beoogd minister president bekend en kijken we met grote belangstelling uit naar wie onze minister van landbouw wordt. Laten we niet te vroeg juichen maar wel het vertrouwen hebben dat het goed komt!

Er ligt een goed programma met een aantal belangrijke ingrediënten die perspectief aan de landbouw bieden. De gedwongen krimp van de veestapel is van tafel! We kunnen uitzien naar een stevige inzet om de regels in heel Europa gelijk te houden. Dat is met de aanstaande wijziging van de transportverordening een belangrijk punt. Geen Nederlandse koppen op Europees beleid en bestaande koppen worden gesneld.

Nederland is niet langer ‘kwetsbaar gebied’ maar alleen in die gebieden waar de waterkwaliteit niet gehaald wordt. We zullen even moeten wennen aan de nieuwe naam voor ons ministerie. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN). De scope op voedselzekerheid is belangrijk. Hoewel het ‘maar’ een naam is, is op deze manier de aandacht vestigen op de verschillende sectoren en de voedselzekerheid enorm belangrijk en dat straalt trots uit.

Hebben we dan niets te wensen? Zeker wel. Het is een hoofdlijnenakkoord. Bij de vertaling door het nieuwe kabinet zal moeten blijken hoe snel de eerste resultaten zichtbaar zijn. De inzet in Europa vraagt niet alleen een krachtige minister, ook de nieuwe samenstelling van het Europees Parlement moet gericht zijn op minder regels, meer ruimte voor ondernemerschap en de belangrijke rol die de boer, tuinder, visser en de handel daarin vervullen. Dat voedselzekerheid in Nederland een centrale rol krijgt is goed. Deze dient ook in internationaal licht bezien te worden. Het zijn met name de handel en de exporteurs die een bijdrage leveren aan de (weder)opbouw en het zelfvoorzienend worden van regio’s elders in de wereld. De passage in het coalitieakkoord dat het transport van dieren over lange afstanden beëindigd moet worden als het niet volgens de geldende Europese dierenwelzijnseisen kan, is een spannende. Want wat wordt hier precies bedoeld? Natuurlijk moet het transport voldoen aan de huidige regels. Dat vraagt om goede handhaving van deze regels. Niet alleen in Nederland waar veel geïnvesteerd is in moderne veewagens maar juist ook in andere lidstaten. Wij zullen de uitwerking van het coalitieakkoord nauwlettend volgen. En voor nu rekenen wij op uw stem in Europa!