Columns voorzitter

Toekomstige groeten

Toekomstige groeten

Deze week las ik een column van een van onze oud-sectorcommissievoorzittersvan de rundveehandel, Auke de Haan.

Auke sprak over de toekomstvisie vande rundveehandel: ‘De jeugd heeftde toekomst’. Niet alleen door de leeftijdsopbouw van het toenmalige ledenbestand was hij van mening dat de jeugd het druk zou krijgen. Door professionalisering, internationalisering en digitalisering zag hij een mooie toekomst voor de jonge generatie. Ook zag hij een faciliterende rol voor ‘de Bond’.  Auke had 13 jaar geleden een vooruitziende blik.


De professionalisering in onze sector heeft niet stilgestaan. Hoewel we soms sceptisch zijn over het opzetten van een erkennings- of kwaliteitsregeling en over het organiseren en deelnemen aan workshops zoals ‘gezonde kalveren’ en ‘respectvol omgaan met dieren’ laten zien dat wij ons werk serieus nemen en continu bezig zijn om in een veranderende maatschappij en een veranderende vraag het nog beter te doen. De jonge veehandelaren bereiden we voor door de opleiding voor de veehandel te faciliteren. Inmiddels zijn er zo’n 40 jonge handelaren opgeleid en zal dit jaar een volgende groep starten. Het internationaal ondernemenin onze sector wordt ten onrechte vaak neergezet als overbodig. De tegenstanders van een florerende landbouwsector vinden dat Nederland geen voedsel hoeft te produceren voor andere landen. Zelfvoorzienend zijn is voldoende. De export van levende dieren wordt door diezelfde mensen aan banden gelegd. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Niet alleen komt hiermee de voedsel(on)afhankelijkheid onder druk te staan. Ook de ontwikkelingen op het gebied van innovatief en duurzame productie komen tot stilstand. Nederland heeft wereldwijd een vooraanstaande rol. Ondanks tegenwind toont onze sector veerkracht door het continue zoeken naar en openen van nieuwe markten.

Ook op het gebied van digitalisering staan we niet stil. Ik vraag me wel eensaf hoe mijn opa vroeger zijn handeldeed zonder een computer en een(mobiele) telefoon. Dat is vandaag dedag niet voor te stellen. De identifcatie en registratie van dieren maakt dat we bij de uitbraak van een dierziekte veel informatie hebben. In het geval van een incident rond voedselveiligheid zijn dierlijke producten snel te traceren. Maar digitalisering gaat verder en dat is een mooi bruggetje naar de plannen voor dit jaar.

Dit magazine staat in het teken vantransport. Een belangrijk onderdeel van onze keten. Dieren moeten immers van A naar B. Digitalisering kan ons helpen het werk anders en slimmer in te richten. De papieren rompslomp zou tot een verleden moeten behoren. Het gebruik van elektronische oormerken bij varkens moet een gemeengoed worden. Het voorkomt een extra ingreep en geeft bovenal veel meer rust bij het laden van slachtvarkens. Op het gebied van R&O is ook winst te boeken. Het gevaar van een uitbraak van dierziekten ligt op de loer. Er wordt vaak naar het transport gekeken als risicofactor. Het automatisch ontsmetten en het goed registreren van het gebruik van middelen kan ons daarbij helpen. Onderwerpen waar we vol op inzetten maar tegelijkertijd ook niet zomaar geregeld hebben. Automatisering en digitalisering ontheft ons overigens niet van onze verantwoordelijkheid om altijd kritisch te zijn in wat we doen en hoe we het doen. Daarom is het zeker op het gebied van R&O belangrijk om alert te zijn en te blijven. Daar waar een goede R&O-voorziening ontbreekt: spreek mensen daarop aan.

Auke deed nog een oproep. Europese regelgeving tegengaan en een gelijkehandhaving in heel Europa. Met de aanstaande wijziging van de Europese transportverordening is onze inzet duidelijk. De regelgeving zullen we niet tegengaan. Maar deze moet wel praktisch zijn, uitvoerbaar en de handel en transport niet belemmeren. Uiteraard met een gelijke handhaving in heel Europa. Auke sloot zijn column af met ‘toekomstige groeten’.

Ik zeg nu ‘werk aan de winkel’.