Columns Bestuur

Het jaar van de Houten Draak

Het jaar van de Houten Draak

We staan aan het begin van 2024. Geluk, gezondheid en goed ondernemerschap, dat is wat ik iedereen van harte wil toewensen. Zowel privé als zakelijk.

Hoewel het Chinees Nieuwjaar nog even op zich laat wachten las ik dat 2024 het jaar van de Houten Draak is. Volgens de Chinese traditie gaat elk dier gepaard met bepaalde verwachtingen. Voor de draak zijn dat kracht, fortuin, charisma en geluk. Voor wie meedoet aan tradities en bereid is om hard te werken, ligt er volgens deze verwachtingen een succesvol jaar in het verschiet.

Een aantal karaktereigenschappen van de draak zijn trots, levendig, enthousiast, succesvol en krachtig. Hout staat voor natuur, groei, uitbreiding en vernieuwing. Combineer je Hout en de Draak dan krijg je kracht en vitaliteit. En daarmee de voorspelling dat 2024 het jaar van de vooruitgang is met nieuwe initiatieven, technologische vernieuwingen en duurzaamheidsinnovaties. Het jaar van de Draak klinkt hoopvol. Ik zou er zo voor tekenen maar gelukkig is de gave van voorspellen aan weinigen gegeven. We gaan zien wat 2024 ons brengen gaat.

Anderhalve maand geleden zijn we naar de stembus gegaan. Een politieke aardverschuiving als gevolg. Kabinet Rutte IV is voor de tweede keer op rij afgestraft. Na de enorme winst van BBB bij de verkiezingen voor de provinciale staten is het nu de PVV die als grootste uit de bus is gekomen. Hoe duidelijk moet de kiezer nog zijn. De mensen en de ondernemers in het land hebben met deze verkiezingsuitslag aangegeven dat zij een ander beleid willen. Hoewel de PVV op dierenwelzijn vaak met de PvdD meestemt hoop ik dat daar de scherpe randen verdwijnen en zij samen met de BBB, NSC en de VVD tot een goed landbouw- en ondernemerskabinet gaan komen. Dat is hard nodig. Niet alleen staan onze voedselzekerheid en voedselonafhankelijkheid onder druk, ook het investerings- en vestigingsklimaat staat op het spel. Dat is slecht voor de BV Nederland. Bedrijven zullen vertrekken en de consument is de dupe.

Begin juni staan de Europese verkiezingen op de agenda. En als we ergens realisme nodig hebben dan is het in Europa. Half december werden de nieuwe plannen gepresenteerd voor de aanpassing van de Europese Transportverordening. Deze plannen zijn desastreus voor onze sector. Het lijkt niet langer te gaan om diergezondheid of het welzijn van dieren maar politiek en emotioneel gedreven. Onze organisatie is nota bene samen met het ministerie van LNV en de Wageningen Universiteit bezig om door middel van praktijkonderzoek te kijken welke invloed temperatuur heeft op het vervoer van dieren. De resultaten worden niet eens afgewacht. De verlaging van de maximumtemperatuur, de verlaging van de beladingsgraad en meer ruimte boven de dieren in de veewagen maakt dat het aantal transportbewegingen voor sommige diersoorten minimaal verdubbeld wordt. Hoezo duurzaam. Van de langeafstandstransporten wil men helemaal af. Terwijl ik dacht dat wij in een fatsoenlijk land wonen waarin wij ook ons steentje bijdragen aan derde landen waar de voedselproductie niet op orde is. Laten we hopen dat de kiezer ook in Europa een andere koers zal varen.

Naast politiek zien we in 2024 een veelvoud aan uitdagingen op ons afkomen. In dit magazine treft u het Jaarplan 2024. Een plan met veel ambitie. Of we nu de astrologie aanhangen of niet. Laten we hopen dat een aantal verwachtingen en karaktereigenschappen van het jaar van de Houten Draak ons deel worden. De kracht en vitaliteit is na jaren van (stikstof)onzekerheid broodnodig. Dan kunnen we enthousiast en succesvol zijn. Dan heeft onze sector perspectief met nieuwe initiatieven, technologische vernieuwingen en duurzaamheidsinnovaties. Dan kunnen consumenten ook in de toekomst rekenen op een in Nederland duurzaam geproduceerd stukje vlees. Waar onze kennis en expertise met trots de wereld over gaan. Met een groot hart voor mens en dier. Het jaar van de Houten Draak. Ik zeg het jaar van actie!