Nieuws

Blauwtong vaccinatie loont

Nu de blauwtongvaccins beschikbaar zijn, kunnen veestapels ‘verzekerd’ worden tegen de ziekte, de sterfte en het verlies in productie, als gevolg van het blauwtongvirus. Met vaccinatie werken we met elkaar om Nederland zo snel mogelijk blauwtong vrij te krijgen. Een bijkomend voordeel is dat er meer mogelijkheden ontstaan voor de export van fokvee en startkalveren. Een belangrijke vereiste is dat de vaccinaties van te exporteren dieren geregistreerd worden.


Onder normale omstandigheden biedt ongeveer één derde van de melkveehouders jaarlijks dieren aan voor export, voornamelijk drachtige vaarzen. Die in de ontvangende landen zeer gewenst zijn voor de voedselproductie en (weder)opbouw van een eigen melkvee sector.
Sinds de uitbraak van blauwtong in september vorig jaar zijn de exportmogelijkheden beperkt en alleen onder strikte voorwaarden toegestaan. Eén optie is nu bijvoorbeeld dat dieren 30 dagen in quarantaine gaan om daarna getest te worden of ze blauwtongvrij zijn. Een andere mogelijkheid is bloedonderzoek op antistoffen. Als de dieren de infectie al een keer hebben doorgemaakt, dan mogen ze op export.


Volledige vaccinatie en registratie


Met de komst van drie nieuwe blauwtongvaccins mogen volledig gevaccineerde dieren na 60 dagen geëxporteerd worden. Vaccinatieregistratie is hierbij cruciaal. Vee&Logistiek Nederland heeft RoyalGD gevraagd om een module in VeeOnline en SG online op te nemen zodat de geborgde dierenartsen de vaccinaties vast kunnen leggen. Dit is nodig voor een vaccinatieverklaring tijdens het certificeermoment van de NVWA.
De registratie kost de veehouder 25 cent per rund en exporteurs kunnen voor 3 euro per dier vaccinatieverklaringen opvragen. De NVWA gebruikt deze voor exportcertificering van runderen en schapen binnen en buiten Europa.

Flexibiliteit voor startkalverenexport

Veehouders die startkalveren exporteren van hetzelfde herkomstbedrijf, kunnen de vaccinatie laten bijhouden door hun eigen dierenarts. Deze kan per zending een vaccinatieverklaring opstellen en ondertekenen.


Vaccinatie loont


Vaccinatie tegen blauwtong is vrijwillig. Veehouders weten vaak vooraf niet welke vaarzen in aanmerking komen voor export. Ze kunnen ervoor kiezen om alle dieren te vaccineren of alleen degenen die mogelijk geëxporteerd worden. “Door in elk geval van alle gevaccineerde dieren de vaccinatie te registreren, blijft de mogelijkheid van export open en worden de afzetmogelijkheden voor veehouders vergroot”, aldus Helma Lodders, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland.