Nieuws

Congres Vee&Logistiek Nederland

Het jaarlijkse congres van Vee&Logistiek Nederland op 7 juni in Groningen was met zo'n 110 enthousiaste deelnemers een groot succes. Dit jaar draaide alles om het thema 'Europa en de sector', met boeiende sprekers en levendige discussies.

Respect feiten

De eerste spreker was Sander Smit, de BBB-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Met ruim acht jaar ervaring bij de CDA-fractie in Brussel, kent Smit de kneepjes van het vak. Volgens hem is het hoog tijd dat Europa beslissingen neemt op basis van feiten in plaats van emoties: respect voor feiten en vakmensen uit de landbouwsector moet weer vooropstaan in Europa. Smit benadrukte de belofte van de BBB om zich hiervoor in te zetten.

Rol UECBV

De tweede spreker was Laurens Hoedemaker, voorzitter van de European Livestock and Meat Trades Organisation (UECBV). Hij ging in op de rol van de UECBV in Europa en stelde dat nationale brancheorganisaties meer en beter moeten samenwerken met Europarlementariërs. Hoedemaker sprak evenals Sander Smit, vol lof over de campagne van Vee&Logistiek Nederland RESPECTvee. Hij benadrukte dat communiceren over de sector en wat we doen noodzakelijk is voor belangenbehartiging op zowel nationaal als Europees niveau.

Europese transportveordening

Esther Jellema, algemeen directeur van Vee&Logistiek Nederland, sprak over de voorstellen van de Europese Commissie rond de herziening van de transportverordening. Deze voorstellen hebben aanzienlijke gevolgen voor de veehouderij, de veehandel en het veetransport. De gevolgen zullen zowel in Nederland als in de rest van Europa merkbaar zijn, onder andere met hogere voedselprijzen voor de consument als resultaat. Het is essentieel om dit in Brussel aan te pakken, waarbij samenwerking met collega-brancheorganisaties in Nederland, de NVWA en het ministerie van LNV cruciaal is.

Belang samenwerking

Na een aantal prikkelende vragen uit de zaal sloot voorzitter van Vee&Logistiek Nederland Helma Lodders de bijeenkomst af. Daarbij onderstreepte zij het belang van Europa en onderlinge nationale samenwerking. 

Een uitgebreid verslag van het congres verschijnt in het julimagazine van Vee&Logistiek.