Nieuws

Blauwtong vaccinaties

De eerste schapen worden op dit moment massaal gevaccineerd om ze te beschermen tegen het blauwtongvirus. De runderen volgen daar op korte termijn op. Vee&Logistiek Nederland is blij met dit resultaat. In de afgelopen maanden hebben we ons hier samen met andere organisaties in de sector hard voor gemaakt. Vee&Logistiek Nederland vindt het belangrijk om dieren tegen blauwtong te beschermen omdat de dieren veel ziekteverschijnselen krijgen en sterfte. Naast de bescherming tegen deze ziekte is de vaccinatie van belang voor export.

Onder normale omstandigheden biedt jaarlijks 1/3 van de veehouders dieren aan voor export om de ontvangende landen van voedsel te voorzien. Daarbij vindt 80% van de export plaats naar de buurlanden. Om runderen, schapen en geiten te kunnen exporteren is het erg belangrijk dat deze dieren gevaccineerd zijn tegen het blauwtongvirus. Voor het afgeven van een exportverklaring moeten de vaccinaties goed vastgelegd zijn. Door nu van alle dieren de vaccinatie te registreren, blijft de mogelijkheid van export open. De veehouders kunnen de dieren registreren via VeeOnline en SG online.