Nieuws

‘Minister Adema van Landbouw moet zich bij de feiten houden’

Tijdens het mestdebat in april heeft Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, feitelijke onwaarheden verkondigd en uitspraken gedaan die een minister onwaardig zijn. Helma Lodders, voorzitter van Vee&Logistiek Nederland, heeft samen met een aantal andere brancheorganisaties een opiniestuk hierover geschreven. Het Algemeen Dagblad heeft het artikel op zaterdag 11 mei gepubliceerd.

Lodders e.a. stellen dat een minister die spreekt over het ‘zeulen met dieren’ weinig blijk van betrokkenheid geeft met de veehouderij. Sterker nog, hij draagt zo bij aan een verdere polarisatie. Er wordt onterecht een negatief beeld neergezet van een groep hardwerkende ondernemers. Ondernemers, die zich door deze minister vertegenwoordigd zouden moeten voelen.

Over welke onwaarheden gaat het? Lees het gehele stuk hieronder.

Opiniestuk Adema moet zich aan de feiten houden